Hopp til hovedinnholdet

Noen regneeksempler på IPS

Hvordan vil IPS slå ut for deg? Vi har satt opp noen regneeksempler. 

Kari vil jobbe lenge

Kari er glad i jobben sin og ser for seg å jobbe til hun blir 67 år. Hun velger SKAGEN Pensjon 60, og sparer 3333 kroner hver måned - totalt 40.000 kroner hvert år. Etter 32 års sparing har Kari en saldo på 1.214.300 kroner. * Hun har hatt en skattefordel på 294.000 kroner **. Kari velger å ta ut pengene over 13 år, og får utbetalt 71.900 kroner pr år, netto etter skatt (23 %)

Kari starter sparingen senere

Kari starter sparingen når hun er 47 år - 20 år før hun vil gå av med pensjon. Hun velger SKAGEN Pensjon 60, og sparer 3333 kroner hver måned - totalt 40.000 kroner hvert år. Etter 20 års sparing har Kari en saldo på 748.700 kroner. * Hun har hatt en skattefordel på 184.000 ** Kari velger å ta ut pengene over 13 år, og får utbetalt 44.300 kroner pr år, netto etter skatt (23 %)

Per vil spare lenge

Per ønsker litt høyere avkastning enn Kari og han aksepterer litt større svingninger i verdien underveis. Han velger SKAGEN Pensjon 80, og sparer 3333 kroner hver måned - totalt 40.000 kroner hvert år. Etter 32 års sparing har Per en saldo på 1.425.300 kroner. * Han har hatt en skattefordel på 294.000 kroner ** Per velger å ta ut pengene over 13 år, og får utbetalt 84.400 kroner pr år, netto etter skatt (23 %)

Per starter sparingen senere

Per starter sparingen som 47-åring og vil spare i 20 år. Han velger SKAGEN Pensjon 80, og sparer 3333 kroner hver måned - totalt 40.000 kroner hvert år. Etter 20 års sparing har Per en saldo på 807.400 kroner. * Han har hatt en skattefordel på 184.000 kroner ** Per velger å ta ut pengene over 13 år, og får utbetalt 47.800 kroner pr år, netto etter skatt (23 %)

Grete sparer lenge

Grete er ikke redd for svingninger og ønsker høyere risiko og avkastningsmuligheter enn Kari og Per. Hun velger SKAGEN Pensjon 100, og sparer 3333 kroner hver måned - totalt 40.000 kroner hvert år. Etter 32 års sparing har Grete en saldo på 1.632.000 kroner. * Hun har hatt en skattefordel på 294.000 kroner ** Grete velger å ta ut pengene over 13 år, og får utbetalt 96.600 kroner pr år, netto etter skatt (23 %)

Grete starter sparingen senere

Grete starter sparingen når hun er 47 år - 20 år før hun vil gå av med pensjon. Hun velger SKAGEN Pensjon 100, og sparer 3333 kroner hver måned - totalt 40.000 kroner hvert år. Etter 20 års sparing har Kari en saldo på 860.000 kroner. * Hun har hatt en skattefordel på 184.000 ** Kari velger å ta ut pengene over 13 år, og får utbetalt 50.900 kroner pr år, netto etter skatt (23 %)

Forutsetninger for regneeksemplene

Vi har brukt forutsetningene i pensjonskalkulatoren for å beregne avkastningen på sparingen til våre tre eksempler. Vi forutsetter automatisk nedtrapping fra den valgte pensjonsprofilen til SKAGEN Select 30 fra 10 år før pensjonstidspunktet. 

* Omregnet til dagens pengeverdi. Ved avtalt pensjonsalder vil hele pensjonskapitalen være investert i SKAGEN Select 30, som består av 30 prosent aksjefond og 70 prosent rentefond. Vi forutsetter at du oppnår 6,5 % årlig avkastning på SKAGEN Pensjon 100 og 3,4 % årlig avkastning på SKAGEN Select 30. Det er ikke tatt hensyn til avkastning etter nådd pensjonsalder.

** Skattefordelen er beregnet som 23 prosent av innskutt beløp hvert år.

Det er ingen gebyrer ved kjøp og salg av fondsandeler i SKAGENs fond. Du betaler kun for forvaltningen av pengene.


keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.