Hopp til hovedinnholdet

Denne profilen består av 80 prosent aksjefond og 20 prosent rentefond. SKAGEN 80 passer for deg som vil ha noe lavere svingninger i verdien enn SKAGEN 100. Kapitalen plasseres med 80 % i aksjefond og 20 % i rentefond frem til 10 år før planlagt pensjonsutbetaling.

SKAGEN 80 forventes å gi noe lavere pensjonsutbetaling sammenlignet med SKAGEN 100. Med SKAGEN 80 sørger vi for at du holder den rette balansen, og sikrer gevinsten din før du skal begynne utbetalingen som pensjonist.

Dette kjennetegner SKAGEN 80

  • Forventes å gi noe lavere avkastning enn SKAGEN 100.
  • Forventes å ha noe lavere svingninger enn SKAGEN 100, men mer enn SKAGEN 50 og  SKAGEN 60.
  • SKAGENs anerkjente forvaltning og investeringsfilosofi
  • Automatisk rebalansering slik at du beholder fordelingen fra år til år.
  • Automatisk nedtrapping sørger for at du sikrer gevinsten og trapper jevnt ned fra aksje- til rentefond 10 år før pensjonsalder.

SKAGEN 80 består av disse fondene:

 

Se hvilke fond våre andre pensjonsprofiler inneholder:

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.