Hopp til hovedinnholdet

SKAGEN 60 består av 60 prosent aksjefond og 40 prosent rentefond. Vi anbefaler denne pensjonsprofilen dersom du ønsker lavere svingninger i pensjonskapitalen enn SKAGEN 100 og SKAGEN 80. Svingningene vil være lavere, men avkastningsmulighetene lavere enn i SKAGEN 100 og SKAGEN 80.

Kapitalen plasseres med 60 % i aksjefond og 40 % i rentefond frem til 10 år før planlagt pensjonsutbetaling. Med SKAGEN 60 sørger vi for at du holder den rette balansen, og sikrer gevinsten din før du skal begynne utbetalingen som pensjonist.

Dette kjennetegner SKAGEN 60

  • Forventes å gi lavere avkastning og svingninger i pensjonskapitalen enn SKAGEN 100 og SKAGEN 80.
  • SKAGENs anerkjente forvaltning og investeringsfilosofi
  • Automatisk rebalansering slik at du beholder fordelingen fra år til år.
  • Automatisk nedtrapping sørger for at du sikrer gevinsten og trapper jevnt ned fra aksje- til rentefond 10 år før pensjonsalder.

SKAGEN 60 består av disse fondene:

 

Se hvilke fond våre andre pensjonsprofiler inneholder:

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.