Hopp til hovedinnholdet

Vi anbefaler denne pensjonsprofilen om du ønsker best mulig avkastning på pensjonssparingen din. Kapitalen plasseres utelukkende i aksjefond frem til 10 år før planlagt pensjonsutbetaling. SKAGEN 100 forventes å gi den høyeste pensjonsutbetalingen, men vil også ha høyest forventede svingninger i pensjonsbeholdningen underveis i spareperioden.

Med SKAGEN 100 sørger vi for at du holder den rette balansen, og sikrer gevinsten din før du skal begynne utbetalingen som pensjonist.

Dette kjennetegner SKAGEN 100

  • Forventes å gi best avkastning i forhold til de andre profilene.
  • Forventes å ha høyest svingninger i pensjonskapitalen av pensjonsprofilene.
  • Passer for de som tåler svingninger i verdien på pensjonskapitalen for å oppnå best mulig avkastning på lang sikt.
  • SKAGENs anerkjente forvaltning og investeringsfilosofi
  • Automatisk rebalansering slik at du beholder fordelingen fra år til år.
  • Automatisk nedtrapping sørger for at du sikrer gevinsten og trapper jevnt ned fra aksje- til rentefond 10 år før pensjonsalder.

SKAGEN 100 består av disse aksjefondene:

Paidiagram med fondene pensjonsprofilen SKAGEN 100 består av, nemlig SKAGEN Vekst A (30%), SKAGEN Global A (30%), SKAGEN Kon-Tiki A (30%) og SKAGEN m2 A (10%).

Se hvilke fond våre andre pensjonsprofiler inneholder:

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.