Hopp til hovedinnholdet

Med SKAGENs pensjonsprofiler får du flere fond i pensjonssparingen din. Med flere aksje- og rentefond i pensjonsprofilene får du bredere spredning og SKAGENs anerkjente forvaltning på kjøpet.

  • Flere fond i profilen reduserer risikoen og øker sannsynligheten for god langsiktig avkastning.
  • Kundene får flere fond å velge i og kan sette opp den profilen de selv ønsker
  • Du får en bedre sammensatt portefølje

Velger du en av våre standardprofiler får du automatisk justering av beholdningen og nedtrapping på kjøpet.

Gå tilbake til pensjonskapitalbevis-siden.

SKAGEN Pensjon 100

SKAGEN Pensjon 100 er vår anbefalte profil for alle. Den passer for deg som ønsker best mulig avkastning på pensjonssparingen din.

SKAGEN Pensjon 80

SKAGEN Pensjon 80 passer for deg som ønsker litt lavere aksjeandel, men fortsatt ha gode avkastningsmuligheter.

SKAGEN Pensjon 60

SKAGEN Pensjon 60 passer for deg som ønsker lavere svingninger på pensjonskapitalen.

Egendefinert profil

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.