Hopp til hovedinnholdet

Flytting av midler

Det tar rundt en måned fra du gir beskjed til ditt tidligere pensjonsselskap om flytting, til midlene er overført til SKAGEN. Når vi har fått alle papirer vi trenger, sender vi deg avtaledokumentene.

Følg med på pensjonen din

Når du har flyttet pensjonskapitalbeviset ditt til SKAGEN får du automatisk tilgang til Handelsportalen. Her kan du følge med på verdiutviklingen i fondene dine, i tillegg til å starte sparing i SKAGEN Fondene dersom du ønsker det. I tillegg sender vi deg en kontoutskrift i posten hvert år.

Endre pensjonsprofil

Du kan når du vil endre sammensetningen av fond du sparer i. Dette gjør du inne på Handelsportalen. Se våre pensjonsprofiler for å finne den sammensetningen som passer deg best.

Hvor mye får du i pensjon?

Hvor mye du får utbetalt avhenger av hvor mye du har tjent, hvor mye arbeidsgiver har spart for deg, hvor mye du har spart selv og når du vil gå av med pensjon. Prøv vår pensjonskalkulator for å finne ut hvor mye du vil få utbetalt.

Når kan du ta ut alderspensjonen?

De aller fleste kan begynne pensjonsutbetalingen når de er fylt 62 år. Husk å gi oss beskjed når du vil gå av, så sørger vi for å starte utbetaling fra din(e) pensjonskapitalbevis. Du kan ikke starte utbetaling før du går av med pensjon.

Avslutte avtalen

Du kan ikke avslutte avtalen, men du kan flytte den til en annen forvalter dersom du ønsker det.

Gå tilbake til pensjonskapitalbevis-siden.

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.