Hopp til hovedinnholdet

Slipp å bekymre deg for fremtiden

Vi tilbyr pensjonssparing med skattefradrag for selvstendig næringsdrivende.

Pensjonssparing med skattefradrag

Selvstendig næringsdrivende må selv spare til sin egen pensjon. Fordelen er at du kan trekke fra både kostnader og selve sparebeløpet i regnskapet ditt. Med SKAGEN Pensjon slipper du å bekymre deg for fremtiden.

Dette får du med SKAGEN Pensjon

  • Solid pensjonssparing
  • Skattefradrag
  • Automatisk nedtrapping 10 år før pensjonsalder.
  • Betalingsfritak som betyr at vi fortsetter innbetalingene hvis du skulle bli arbeidsufør
  • God oversikt og enkel administrasjon
  • God rådgivning fra SKAGENs eksperter
  • Mulighet for å tilknytte uførepensjon og andre forsikringer

Mer informasjon om pensjon for selvstendig næringsdrivende

Kontakt meg om SKAGEN Pensjon
Maleri med tre jenter ved sjøen
Jenter sladrer i en bakke. Sommer kveld, Michael Ancher, 1879. Bildet er manipulert og tilhører Skagens Kunstmuseer.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.