Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right

Se også:

Pensjonsprofilenes totalkostnad i 2018

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Kostnadene i SKAGENs pensjonsprofiler består av et fast løpende forvaltningshonorar i tillegg til faste og variable kostnader i de underliggende fondene. Som følge av variabelt honorar i noen av de underliggende fondene, vil kostnadene i pensjonsprofilene kunne variere fra år til år. 

De oppgitte kostnadene er annualisert for å gi et mest mulig korrekt og sammenlignbart bilde av totalkostnaden.

SKAGEN Pensjon 100

De underliggende fondene i SKAGEN Pensjon 100 leverte lavere avkastning enn de respektive referanseindeksene i 2018. Den annualiserte totalkostnaden i fondet var på 1,26 prosent.

SKAGEN Pensjon 80

De underliggende fondene i SKAGEN Pensjon 80 leverte lavere avkastning enn de respektive referanseindeksene i 2018. Den annualiserte totalkostnaden i fondet var på 1,08 prosent.

SKAGEN Pensjon 60

De underliggende fondene i SKAGEN Pensjon 60 leverte lavere avkastning enn de respektive referanseindeksene i 2018. Den annualiserte totalkostnaden i fondet var på 0,88 prosent.

SKAGEN Pensjon 30

De underliggende fondene i SKAGEN Pensjon 30 leverte lavere avkastning enn de respektive referanseindeksene i 2018. Den annualiserte totalkostnaden i fondet var på 0,66 prosent.

Kundevalgt pensjonsprofil

Kostnaden for kundevalgt pensjonsprofil avhenger av hvilke fond du har valgt å spare i. Se kostnader for alle våre fond

For mer informasjon om kostnader i fondene, se fondenes Nøkkelinformasjon for investorer på hvert enkelt fonds side.

Les også

Slik bestemmes kostnadene i SKAGENs pensjonsprofiler

Nøkkelinformasjon (kiid) for alle fond 

Prospekter for alle fond

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.