Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Om oss chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Nyheter chevron_right
To barn leker på Vitenfabrikken i Sandnes
Glade barn under åpningen av utstillingen "Det ska svara seg" på Vitenfabrikken i Sandnes. Foto: Vitenfabrikken

Vi har vært stolt samarbeidspartner for SOS-barnebyer siden 2006. Vi arbeider for at de samarbeid vi inngår skal gi verdi for begge parter innen kategoriene:

Kunnskap inspirerer til ny kunnskap, kreativitet og vekst

Kunnskap er en forutsetning for å finne uoppdagede muligheter for fremtidig vekst i lokalsamfunnet og i Norge. Vi støtter prosjekter for barn og unge som tar sikte på å inspirere til å bygge og dele kunnskap.

Kultur gir inspirasjon og skaper rom for nytenkning

Kultur kan utfordre det bestående og kan også ivareta historien og kulturarven til fremtidige generasjoner. Kultur skaper møteplasser for meningsbrytning og for å bygge gode relasjoner.

Breddeidrett der alle stiller opp

Breddeidrett for barn og unge hadde ikke vært mulig uten engasjerte voksne som stiller opp på dugnad. Vi prioriterer barn og unge fremfor elitesatsing. Vi ønsker å støtte opp om det gode arbeidet som gjøres i lokale idrettslag rundt omkring i Norge. Vi vet at breddeidrett kan være Munter-Inkluderende-Stolt-Troverdig og Annerledes, som er våre selskapsverdier.

I 2017 samarbeider vi med følgende organisasjoner, prosjekter og idrettslag:

Kunnskap:

Kultur:

Breddeidrett:

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.