Hopp til hovedinnholdet
Unge jenter på skole i Vietnam.
SOS-Barnebyer er vår hovedsamarbeidspartner. Bildet viser skolebarn i Viet Tri, Vitenam.

Sponsorsamarbeid er viktig for å skape engasjement og fellesskap på tvers av land, språk og kulturer. Det styrker også engasjement og verdier blant våre medarbeidere.

SKAGEN har i flere år støttet og bidratt til samfunnsnyttige prosjekter, både lokalt og globalt. I tråd med investeringsfilosofien vår ønsker vi å støtte langsiktige og bærekraftige prosjekter.

Utdannelse og kultur

Vi sponser og samarbeider med SOS-barnebyer og Skagens Kunstmuseer.

Ved å investere i utdannelse gjennom SOS Barnebyer investerer vi i fremtiden. I Norge har vi i flere år hatt et sponsorsamarbeid med SOS-barnebyer, og er hovedsamarbeidspartner i den skandinaviske avtalen.

Menneskelig kapital er vårt viktigste aktivum og via SOS-barnebyer støtter vi innsatsen deres for utdannelse i barnebyene og i nærområdet. Vi støtter prosjektet som skal fremme og sikre utdannelse til barna i Viet Tri, Vietnam. 

I tillegg støtter vi og samarbeider med Skagens Kunstmuseer  i Danmark. Gjennom dette kan vi bruke museets verker i vårt kommunikasjonskonsept «Kunsten å bruke sunn fornuft».

SKAGEN investerer i barns utdannelse og utvikling

Se høydepunkter med SOS-barnebyer siste 10 år

21. desember 2016 kunne vi stolt feire 10 års jubileum med SOS-barnebyer. Gjennom samarbeidet har vi fått muligheten til å hjelpe barn i Estland, Russland og Vietnam. I videoen (på engelsk) kan du se noen av høydepunktene fra årene som har gått.

Å bruke sunn fornuft kan høres enkelt ut, men å praktisere det kan være en kunst. Skagenmalerne var pionerer i sin tid, og maleriene deres asossieres med positive verdier Lisen Dybdahl, leder kommunikasjon, SKAGEN Fondene

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.