Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

En personopplysning er en opplysning eller vurdering som kan knyttes til deg som person, som for eksempel navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og personnummer.

Personvernforordningen (GDPR) og personopplysningsloven med forskrifter regulerer SKAGENs adgang til å behandle personopplysninger. I tillegg har for eksempel markedsføringsloven og loven om elektronisk kommunikasjon relevante regler.

Behandling av personopplysninger krever rettslig grunnlag, og vil typisk være basert på lovpålagt plikt, avtale, berettiget interesse eller samtykke.

Personopplysninger på kunder

Hva registrerer SKAGEN og hvorfor?

For at du skal kunne være kunde hos SKAGEN er vi pålagt ved lov til å innhente og behandle visse typer personopplysninger. Det gjelder for eksempel navn, personnummer, bostedsadresse, bankkontonummer og opplysninger knyttet til vergeforhold, disposisjonsrett, skatterapportering og hvitvaskingskontroll.


Det fremste formålet med SKAGENs behandling av personopplysninger på kunder er ellers å oppfylle avtaleforholdet, inkludert å gi best mulig rådgivning, oppfølging og kommunikasjon.


SKAGEN har en berettiget interesse i å sende markedsføring på e-post til sine kunder, og gjør dette i form av nyhetsbrev, informasjon om relevante produkter og tjenester samt invitasjoner til inspirasjonsmøter og andre relevante arrangementer. Du kan når som helst reservere deg mot dette. Alle e-poster med slikt innhold har en avregistreringsmulighet som du enkelt kan benytte, eller du kan kontakte personvernombud@skagenfondene.no.


Vi sporer hvordan våre e-posutsendelser håndteres av deg som mottaker. Vi ser på hvor ofte du åpner og hvilke saker du er opptatt av. Dette gjør vi for å være mer relevante når vi kommuniserer med deg. Du kan reserver deg mot dette ved å kontakte personvernombud@skagenfondene.no.

Hvor innhentes opplysningene fra?

SKAGEN innhenter som regel opplysningene direkte fra deg. Noen ganger henter vi opplysninger fra andre kilder, som kan være både offentlige og private institusjoner. Vi informerer deg når vi innhenter opplysninger om deg, med mindre innsamlingen er lovbestemt, hvis varsling er umulig eller uforholdsmessig vanskelig, eller hvis vi vet at du allerede er kjent med at vi innhenter disse opplysningene.

Kundeprofiler

I SKAGEN bruker vi ved noen anledninger personprofiler for å tilpasse våre tilbud til deg. Dette er en sammenstilling av opplysninger vi har fått fra deg, som for eksempel navn, adresse, alder, kjønn og andre opplysninger du har oppgitt, hvilke produkter og tjenester du bruker, adferdsdata og trafikkopplysninger. Når vi benytter oss av profilering i vår markedsføring, opplyser vi deg om det. Du kan reservere deg mot profilering ved å kontakte personverombud@skagenfondene.no.


Lydopptak av telefonsamtaler og lagring av annen kundekommunikasjon

Når SKAGEN yter investeringstjenester til eksisterende eller potensielle kunder, er vi forpliktet til å gjøre lydopptak av alle telefonsamtaler og dokumentere annen kundekommunikasjon, som e-post og chat. Samtalene lagres i fem år.
Vi informere deg alltid når vi gjør opptak av telefonsamtaler.

Utlevering av personopplysninger på kunder

Internt i konsernet

SKAGEN er en del av Storebrand-konsernet. Internt i Storebrand-konsernet har vi et felles kunderegister som er tilgjengelig for alle konsernselskapene. Formålet med dette konsernkunderegisteret er å gi kundene våre best mulig service, samt informasjon og tilbud om produkter og tjenester vi tilbyr.

For at dine personopplysninger og andre opplysninger knyttet til ditt avtaleforhold i SKAGEN skal kunne brukes for markedsføringsformål av de andre selskapene i konsernet, kreves det samtykke fra deg. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke.

Ved mistanke om straffbare handlinger

SKAGEN er forpliktet til å behandle personopplysninger for å forebygge, avdekke, oppklare og håndtere hvitvasking, terrorfinansiering, bedrageri og andre straffbare handlinger. Opplysningene blir innhentet fra og utlevert til andre banker og finansinstitusjoner, politiet og andre offentlige myndigheter. SKAGEN er pålagt å rapportere mistenkelige opplysninger og transaksjoner til ØKOKRIM.

Personopplysninger på andre enn kunder

SKAGEN behandler personopplysninger på de som mottar vårt nyhetsbrev, invitasjon til møter og andre markedsføringsutsendelser. Alle slike utsendelser inneholder en lett tilgjengelig avregistreringsmulighet, og avmelding kan også skje ved å sende en henvendelse til personvernombud@skagenfondene.no.


SKAGEN sporer hvordan slike e-poster håndteres av deg som mottaker. Vi ser på hvor ofte du åpner og hvilke saker du er opptatt av. Dette gjør vi for å være mer relevante når vi kommuniserer med deg. Du kan reserver deg mot dette ved å kontakte personvernombud@skagenfondene.no.

Vi registrerer også personopplysninger knyttet til besøkende på SKAGENs nettsider og sosiale medier. Mer utfyllende informasjon om dette finner du under temaet «Hva skjer når du besøker SKAGEN digitalt?»

Dersom du melder deg på et informasjonsmøte eller annet arrangement hos SKAGEN vil vi registrere dine kontaktdetaljer og bruke disse for å sende påminnelser på e-post i forkant og for å følge opp med relevant materiell i etterkant.

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger. I SKAGEN er det administrerende direktør Timothy Warrington som er behandlingsansvarlig.


Databehandler

SKAGEN har inngått avtaler med leverandører om databehandling knyttet til forvaltning og løpende drift, blant annet med andre selskaper i Storebrand-konsernet. Egne databehandleravtaler regulerer alle personopplysninger som deles med våre leverandører. Våre leverandører kan ikke bruke opplysningene til andre formål enn det de er innhentet til, og har taushetsplikt. SKAGEN benytter ikke databehandlere utenfor EU/EØS.

Dine rettigheter

Alle registrerte har lovbestemte rettigheter knyttet til sine personopplysninger. Dette omfatter rett til informasjon, innsyn, retting, sletting, dataportabilitet og begrenset behandling, samt rett til å motsette seg behandling og til protestere på automatiserte individuelle avgjørelser, inkludert profilering. Slike forespørsler skal sendes til personvernombud@skagenfondene.no, og SKAGEN har plikt til å besvare disse innen 30 dager.

Nedenfor gis det informasjon om de mest sentrale rettighetene du har.


Innsyn

Du har rett til å få informasjon om blant annet hvilke personopplysninger vi behandler på deg, hva som er formålet med behandlingen, hvor vi har innhentet opplysningene, hvor lenge det forventes at opplysningene vil bli lagret og hvilke rettigheter og klagemuligheter du har.

Retting

Det er viktig at opplysningene vi har om deg er riktige. Du kan kreve at vi korrigerer eller supplerer opplysninger om deg hvis de er utilstrekkelige eller feilaktige.


Sletting

SKAGEN sletter personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige for å oppfylle det formålet de ble innhentet for. Det betyr at så lenge du har en avtale med oss, lagrer vi nødvendige opplysninger om deg. Når avtaleforholdet avsluttes, lagrer vi opplysningene frem til lovpålagte lagringsfrister opphører.
Du kan også selv fremsette krav om sletting, eksempelvis dersom du trekker tilbake et samtykke.

Reservasjon

Du har rett til å kreve begrenset behandling av dine personopplysninger. I visse situasjoner kan du ha rett til å protestere mot behandling av personopplysninger. Du kan også motsette deg at det foretas automatiserte individuelle avgjørelser knyttet til deg, som for eksempel profilering.

Dataportabilitet

Du har rett til å få personopplysninger vi har registrert på deg overført til en annen behandlingsansvarlig i et maskinlesbart format. SKAGEN kan ha lovbestemt plikt til å fortsatt lagre disse personopplysningene i en viss periode.

Hva skjer når du besøker SKAGEN digitalt?

Når du besøker vår hjemmeside www.skagenfondene.no eller går inn på SKAGENs profiler på sosiale medier som Facebook, Instagram, Twitter og LinkedIn legges det igjen digitale spor.


De eksterne sosiale mediene har sine egne regler for behandling av dine personopplysninger, som du godtar ved å akseptere deres brukervilkår. Dette kan ikke SKAGEN påvirke.


Hvis du benytter nettsidene våre uten å skru av funksjonen for informasjonskapsler i nettleseren din, aksepterer du SKAGEN sin bruk av informasjonskapsler.

Bruk av informasjonskapsler (cookies) og webanalyse

Informasjonskapsler (cookies) er små datafiler som gjør det mulig å gjenkjenne nettleseren din og dermed lagre informasjon om hvordan du bruker en nettside. Informasjonskapslene forblir på mobiltelefonen eller PC-en din til de utløper eller slettes av deg. I tillegg til informasjonskapsler bruker vi små grafiske bilder, såkalte «piksler», fra tredjepart. 

Hvilke opplysninger registreres?

På www.skagenfondene.no registrerer vi blant annet følgende informasjon om deg:

  • din posisjon, ved bruk av IP-adresse, posisjonsdata eller lignende
  • dine elektroniske spor, for eksempel hvilke sider du besøker og hvilke produkter du bestiller
  • teknisk informasjon om din nettleser og ditt operativsystem


Hvorfor bruker vi informasjonskapsler?

SKAGEN bruker informasjonskapsler på sine hjemmesider for å:

  • Optimalisere nettstedets tekniske funksjonalitet, brukeropplevelse og innhold
  • Gjøre det enkelt for kunder å logge inn og forbli pålogget på vår kundeportal
  • Kjenne igjen besøk fra returnerende brukere
  • Analysere og lære av din adferd, slik at vi kan tilpasse innholdet og gjøre det mest mulig relevant for deg
  • La deg utføre oppgaver raskere


Du kan oppleve å se annonser fra oss på andre nettsteder, basert på innhold og sider du har besøkt på www.skagenfondene.no og hvilke produkter du har kjøpt.  Dette kan også kombineres med informasjon fra det øvrige kundeforholdet ditt. Til dette formålet bruker vi informasjonskapsler som er utstedt av tredjepart og som i tillegg har teknologi for å nå deg på flere av de digitale enhetene dine.

Vi bruker Google Analytics, Google Ads, Bing Ads, Hotjar, Linkedin Marketing Solutions, Twitter Ads og Facebook Business Manager til kampanjeoptimalisering og trafikkanalyse på skagenfondene.no med tilhørende nettsteder.

Slik unngår du informasjonskapsler

På SKAGENs hjemmeside er innstillingen «Tillat alle informasjonskapsler» slått på. Dersom du ikke vil tillate lagring av informasjonskapsler på din datamaskin, må du slå av funksjonen i nettleseren. Vær oppmerksom på at dette kan føre til at du mister noe av funksjonaliteten både på SKAGENs hjemmeside og andre nettsteder.

Du kan slette informasjonskapsler ved å følge instruksjonene for sletting av informasjonskapsler i din nettlesers egen hjemmeside. Her er noen eksempler:


Hvis du ønsker å tillate informasjonskapsler, men samtidig følge med på hva vi SKAGEN lagrer, så finnes det tillegg til nettleseren din som lar deg gjøre det på en forholdsvis enkel måte. Et mye brukt alternativ finner du på www.ghostery.com.


SKAGEN benytter Apsis til å spore hvordan du håndterer e-postkommunikasjon fra SKAGEN. Du kan reservere deg mot dette gjennom å reservere deg via linken som er i e-posten eller melde fra til personvernombud@skagenfondene.no.

Personvernombud

SKAGEN har utnevnt et personvernombud sin blant annet skal være en hjelp for deg som kunde. Har du spørsmål om hvordan vi behandler dine personopplysninger eller ønsker å utøve dine rettigheter som registrert hos SKAGEN, kan du kontakte personvernombudet Randi Hognestad på personvernombud@skagenfondene.no.


Datatilsynet

Datatilsynet fører tilsyn med hvordan virksomheter behandler personopplysninger og behandler klager fra registrerte som mener seg utsatt for brudd på personvernlovgivningen. På Datatilsynets hjemmesider kan du lese mer om hvilke krav som stilles for behandling av personopplysninger og hvordan du kan klage.

Endringer i personvernerklæringen

Med jevne mellomrom må vi oppdatere denne personvernerklæringen for å gi deg korrekt informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Kommer det vesentlige endringer, informerer vi særskilt om dette.

 

Stavanger, 20. november 2019

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt. Oversikt over kostnader finnes på www.skagenfondene.no/kostnader.

keyboard_arrow_up