Hopp til hovedinnholdet

Bærekraftige fond

Når våre fond velger selskaper vurderer vi miljø-, samfunns-, og selskapsstyringsaspekter før vi bestemmer oss for å investere. Vi utelukker blant annet tobakk, kull, oljesand og palmeolje. Som en aktiv eier engasjerer vi oss i de selskapene vi er investert i, og å forsøker å påvirke dem i positiv retning.

Bilde av planter i et drivhus.

Engasjert i bærekraft

Vi fortsetter arbeidet med å tenke på miljø, samfunn og selskapsstyring (ESG). I 2018 brukte vi vår innflytelse til å påvirke positiv endring i selskaper.

Felles retningslinjer for bærekraftige investeringer

Vår bærekraftpolicy kombinerer SKAGENs og Storebrands styrker innen bærekraftige investeringer og aktivt eierskap.

Bærekraftige investeringer

Vår bærekraftpolicy kombinerer SKAGENs og Storebrands styrker innen bærekraftige investeringer og aktivt eierskap.

Prinsipper for ansvarlige investeringer

I 2012 tilsluttet SKAGEN seg til FNs retningslinjer for ansvarlige investeringer (UN PRI). 

Følg med på hvordan fondene stemmer

I oversikten under (på engelsk) kan du følge med på hva vi stemmer i selskapene fondene investerer i allerede dagen etter at stemmene avgis. Du finner en forklaring i de tilfellene vi har stemt mot selskapets ledelse. 

Din e-post

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.