Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Om oss chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Nyheter chevron_right

Vi ekskluderer


En rekke ikke-bærekraftige produkter, virksomheter og handlinger.

Vi integrerer


Bærekraft er en integrert del av investeringsprosessen. Vi premierer selskaper som anvender bærekraftige løsninger.

Vi er svært aktive eiere


Gjennom direkte dialog med selskaper og stemmegiving på generalforsamlinger kan vi påvirke selskaper i riktig retning på lang sikt.

Bærekraft - en historikk

Interessen for klimaspørsmål og bærekraft vokser stadig sterkere. Men hvordan startet det? Her har vi listet opp noen milepæler.

Bærekraftsrapport

Vi har nå publisert vår tredje kvartalvise bærekraftsrapport for 2020. Les hele rapporten under.

Retningslinjer

Vår bærekraftpolicy kombinerer SKAGENs og Storebrands styrker innen bærekraftige investeringer og aktivt eierskap.

Følg med på hvordan fondene stemmer

Følg med på hva vi stemmer i selskapene fondene investerer i allerede dagen etter at stemmene avgis.

Foto av en kvinne og mann

Teamet

Silje Simonsen Viste og Sondre Myge Haugland jobber begge med bærekraftige investeringer og forvalter bærekraftspolicyen. I nært samarbeide med porteføljeforvalterne screenes de hvert potensielle selskap mot retningslinjene, både før investeringen gjøres og etter at den er tatt inn i porteføljen.

- Vi skal være gode investorer, alle investeringer skal være bærekraftige. Men vi må også kombinere det med vår hovedoppgave å skape god avkastning til andelseierne, sier Sondre.

Slik investerer SKAGEN i bærekraft

Fra 2020 rapporterer vi om vår bærekraftarbeide hvert kvartal.

I rapporten viser vi hvordan vi jobber med bærekraft i alle aspekter - både hvordan vi integrerer ESG (miljø-, samfunns- og selskapsstyring) i fondenes investeringer, og hvordan vi jobber med bærekraft som selskap. Rapporten gjør det mulig for kunder og interessenter å vurdere virksomheten vår ut fra et helheltsperspektiv. 

Under ser du rapportene i pdf-format på engelsk.

Bærekraftsrapport
BørsKoronavirusBærekraft
- Et merkelig år
18. desember 2020

Hva har vi lært etter det spesielle året 2020? Pandemien har minnet oss på hvor sårbare vi egentlig er, men en av de positive tingene som har kommet ut av situasjonen er at bærekraft nå er solid plantet i bevisstheten vår.

NyttårskonferansenBærekraft
Optimistisk bærekraftguru: Mike Berners-Lee til Nyttårskonferansen
16. desember 2020

Han er klimaeksperten som er blitt kjent gjennom bøker som "How Bad are Bananas?" og "There Is No ...

Bærekraft
Haren og skilpadden: Ulikt hvordan selskaper håndterer bærekraft
4. november 2020

Alle selskaper er nå med i et bærekraft-kappløp. På den andre siden av målstreken venter den ...

Bærekraft
Skilpadden, haren og selskapene som bidrar til en bærekraftig fremtid
16. oktober 2020

Er du interessert i samfunnsspørsmål, fond, investeringer og fremtiden? Les bærekraftsrapporten for ...

KoronavirusBærekraft
Tim Warrington: En fortelling om is og ild
18. september 2020

Midt i en eskalerende klimakrise er det på sin plass å vurdere SKAGENs rolle i å bidra til en ...

Bærekraft
Storebrandkonsernet styrker klima-policy i kampen for grønn omstilling
24. august 2020

Mandag lanserte Storebrand-gruppen nye klimaretningslinjer for å intensivere kampen mot global ...

Retningslinjer

Vår bærekraftpolicy kombinerer SKAGENs og Storebrands styrker innen bærekraftige investeringer og aktivt eierskap.

Slik investerer vi i bærekraft

Når våre fond velger selskaper vurderer vi miljø-, samfunns-, og selskapsstyringsaspekter (ESG) før vi bestemmer oss for å investere.

Prinsipper for ansvarlige investeringer

I 2012 tilsluttet SKAGEN seg til FNs retningslinjer for ansvarlige investeringer (UN PRI). 

Hva er bærekraft?

Vi forklarer begrepene bærekraftig utvikling og resiliens og hva det betyr i finans- og fondssammenheng.

UN Global Compact

Som medlem forplikter SKAGEN seg å tilpasse sin virksomhet og strategi etter FNs globale rammeverk for bærekraftige selskaper. 

Din e-post

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.