Hopp til hovedinnholdet

Vi mener at ansvarlighet i investeringene er avgjørende for å oppnå best mulig risikojustert avkastning for våre investorer over tid.

Faktorer som bærekraft og ansvarlighet er ofte et godt tegn på ledelseskvaliteter, særlig på lengre sikt. Våre porteføljeforvaltere undersøker derfor alltid selskapenes forretningsførsel samt de miljømessige og sosiale faktorene.

Ansvarlige investeringer er en viktig del av vår interne investeringsprosess og vi vurderer selskapers bærekraft i alle investeringer.

Dette gjør vi på samme måte som når vi evaluerer nøkkeltallene i et selskap, siden bærekraftighet kan påvirke både risiko og avkastning.

Et Skagenmaleri med fem eldre menn som sitter ved et bord og tenker.
Julius Paulsen, Portrettgruppe. Utstillingskomité. 1902. Bildet er manipulert og tilhører Skagens Kunstmuseer.

Tar hånd om pengene på en ansvarlig måte

Vi ønsker å forvalte midlene dine på en bærekraftig måte og ta hensyn til miljø, samfunn og selskapsstyring. Så langt har vi gjort det godt sammenlignet med andre fondsleverandører.

Environmental, Social and Governance Policy

SKAGEN AS (SKAGEN) is a management company for mutual funds and manages the SKAGEN funds. Through their investments, SKAGEN's funds are owners or creditors of various companies and may therefore influence the companies' operations. 

Din e-post

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.