Hopp til hovedinnholdet

Ansvarlige investeringer

Vi mener at ansvarlighet i investeringene er avgjørende for å oppnå best mulig risikojustert avkastning for våre investorer over tid.

Bilde av planter i et drivhus.

Engasjert i bærekraft

Vi fortsetter arbeidet med å tenke på miljø, samfunn og selskapsstyring (ESG). I 2017 brukte vi vår innflytelse til å påvirke positiv endring i selskaper.

Portrettbilde av en mann

Han gjør bærekraft i fondene synlig

Trygve Meyer er ansvarlig for bærekraft og ansvarlige investeringer i SKAGEN.Retningslinjer for miljø-, samfunns- og selskapsstyring

SKAGEN AS (SKAGEN) er et forvaltningsselskap som forvalter SKAGENs fond. Gjennom sine investeringer er SKAGENs fond eiere eller långivere i ulike selskaper og kan derfor påvirke selskapenes virksomheter. Disse retningslinjene beskriver hvordan SKAGEN utøver denne påvirkningen på vegne av fondene.

Følg med på hvordan fondene stemmer

I oversikten under (på engelsk) kan du følge med på hva vi stemmer i selskapene fondene investerer i allerede dagen etter at stemmene avgis. Du finner en forklaring i de tilfellene vi har stemt mot selskapets ledelse. 

Din e-post

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.