Hopp til hovedinnholdet

Ansvarlige investeringer

Vi mener at ansvarlighet i investeringene er avgjørende for å oppnå best mulig risikojustert avkastning for våre investorer over tid.

Michael Ancher, Barn og unge jenter plukker blomster på en mark nord for Skagen, 1887. Bildet er manipulert og tilhører Skagens Kunstmuseer.


Environmental, Social and Governance Policy

SKAGEN AS (SKAGEN) is a management company for mutual funds and manages the SKAGEN funds. Through their investments, SKAGEN's funds are owners or creditors of various companies and may therefore influence the companies' operations. 

Din e-post

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.