Hopp til hovedinnholdet

Bærekraftige fond

Når våre fond velger selskaper vurderer vi miljø-, samfunns-, og selskapsstyringsaspekter før vi bestemmer oss for å investere. Vi utelukker blant annet tobakk, kull, oljesand og palmeolje. Som en aktiv eier engasjerer vi oss i de selskapene vi er investert i, og å forsøker å påvirke dem i positiv retning.

BærekraftAktiv forvaltningInvesteringsfilosofi
Han har bærekraft som jobb

- Tidligere var bærekraft noe defensivt, nå er det en måte å skape meravkastning, sier SKAGENs nye bærekraftspesialist Sondre Myge Haugland.

3 min lesetid
2. september 2019
EiendomBærekraftAksjemarkedet
Globale megatrender setter eiendom i sentrum

Eiendom blir en stadig viktigere del av den globale økonomien. 

4 min lesetid
5. september 2019
BærekraftBørs
Til kamp mot avskoging

SKAGEN og Storebrand samarbeider om en ambisiøs policy som tar sikte på å begrense rovdriften på ...

2 min lesetid
12. september 2019
BærekraftAktiv forvaltning
Tre dager om bærekraftige investeringer

SKAGEN var tilstede på den ledende konferansen for ansvarlige investeringer PRI in Person i Paris.

3 min lesetid
23. september 2019
Bærekraft
Hvordan jobber SKAGEN med bærekraft?

Det skjer en god del på bærekraftsområdet i SKAGEN. Nylig har vi blant annet intensivert kampen mot ...

4 min lesetid
16. oktober 2019
NyttårskonferansenBærekraft
Valeria Nicolosi står bak banebrytende superbatteri

Tenk deg at mobilen din har et batteri som kan lades på noen sekunder og som varer mange ganger ...

3 min lesetid
29. oktober 2019

Bærekraftige investeringer

Vår bærekraftpolicy kombinerer SKAGENs og Storebrands styrker innen bærekraftige investeringer og aktivt eierskap.

Prinsipper for ansvarlige investeringer

I 2012 tilsluttet SKAGEN seg til FNs retningslinjer for ansvarlige investeringer (UN PRI). 

Bærekraft - en historikk

Interessen for klimaspørsmål og bærekraft vokser stadig sterkere. Men hvordan startet det? Her har vi listet opp noen milepæler i historien om bærekraftig utvikling.

Følg med på hvordan fondene stemmer

I oversikten under (på engelsk) kan du følge med på hva vi stemmer i selskapene fondene investerer i allerede dagen etter at stemmene avgis. Du finner en forklaring i de tilfellene vi har stemt mot selskapets ledelse. 

Din e-post

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.