Hopp til hovedinnholdet

Utelukker enkelte sektorer og produkter


Vi har valgt å utelukke visse sektorer og produkter som vi mener ikke er langsiktig bærekraftige og som er koblet til omfattende samfuns-, miljø-, eller helserisiko.

Bærekraft en del av investeringsbeslutningen


Alle SKAGENs fond følger våre felles konsernretningslinjer for ansvarlige investeringer. Bærekraft og klimarelatert risiko og muligheter er en integrert del av hvert investeringscase.

Positive forandringer kan ta tid


Det kan ta lang tid å gjøre miljømessige forbedringer, mens risikoen med en potensiell miljøfare kan vise seg raskt. Effekten av samfunnsmessige forbedringer kan være svært langsiktig og overskride vår typiske investeringshorisont på 3-5 år.

Aktiv og engasjert eier


SKAGEN har en lang tradisjon for å være en særdeles aktiv eier. Det betyr i praksis at vi benytter oss av stemmeretten i generalforsamlinger og dialog med de selskapene vi eier. På denne måten forsøker vi å påvirke selskapene til å gjøre forandringer innen områder som vi mener bør forbedres.

Bærekraft - en historikk

Interessen for klimaspørsmål og bærekraft vokser stadig sterkere. Men hvordan startet det? Her har vi listet opp noen milepæler i historien om bærekraftig utvikling.

Bærekraftrapport

Publiseres snart

Retningslinjer

Vår bærekraftpolicy kombinerer SKAGENs og Storebrands styrker innen bærekraftige investeringer og aktivt eierskap.

Følg med på hvordan fondene stemmer

Følg med på hva vi stemmer i selskapene fondene investerer i allerede dagen etter at stemmene avgis.

NyttårskonferansenBærekraft
Valeria Nicolosi står bak banebrytende superbatteri

Tenk deg at mobilen din har et batteri som kan lades på noen sekunder og som varer mange ganger lenger enn dagens. Professor Valeria Nicolosi er på sporet med avansert nanoteknologi. Du kan høre henne på Nyttårskonferansen 2020.

3 min lesetid
29. oktober 2019
Bærekraft
Hvordan jobber SKAGEN med bærekraft?

Det skjer en god del på bærekraftsområdet i SKAGEN. Nylig har vi blant annet intensivert kampen mot ...

4 min lesetid
16. oktober 2019
BærekraftAktiv forvaltning
Tre dager om bærekraftige investeringer

SKAGEN var tilstede på den ledende konferansen for ansvarlige investeringer PRI in Person i Paris.

3 min lesetid
23. september 2019
BærekraftBørs
Til kamp mot avskoging

SKAGEN og Storebrand samarbeider om en ambisiøs policy som tar sikte på å begrense rovdriften på ...

2 min lesetid
12. september 2019
EiendomBærekraftAksjemarkedet
Globale megatrender setter eiendom i sentrum

Eiendom blir en stadig viktigere del av den globale økonomien. 

4 min lesetid
5. september 2019
BærekraftAktiv forvaltningInvesteringsfilosofi
Han har bærekraft som jobb

- Tidligere var bærekraft noe defensivt, nå er det en måte å skape meravkastning, sier SKAGENs nye ...

3 min lesetid
2. september 2019

Bærekraftige investeringer

Vår bærekraftpolicy kombinerer SKAGENs og Storebrands styrker innen bærekraftige investeringer og aktivt eierskap.

Slik invisterer vi i bærekraft

Når våre fond velger selskaper vurderer vi miljø-, samfunns-, og selskapsstyringsaspekter (ESG) før vi bestemmer oss for å investere.

Prinsipper for ansvarlige investeringer

I 2012 tilsluttet SKAGEN seg til FNs retningslinjer for ansvarlige investeringer (UN PRI). 

Din e-post

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.