Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Nyheter chevron_right

Vi ekskluderer


En rekke ikke-bærekraftige produkter, virksomheter og handlinger.

Vi integrerer


Bærekraft er en integrert del av investeringsprosessen.

Vi er svært aktive eiere


Gjennom direkte dialog med selskaper og stemmegiving på generalforsamlinger kan vi påvirke selskaper i riktig retning på lang sikt.

Bærekraft - en historikk

Interessen for klimaspørsmål og bærekraft vokser stadig sterkere. Men hvordan startet det? Her har vi listet opp noen milepæler.

Bærekraftsrapport

Vi har nå publisert vår årlige bærekraftsrapport for 2020. Les hele rapporten under.

Følg med på hvordan fondene stemmer

Følg med på hva vi stemmer i selskapene fondene investerer i allerede dagen etter at stemmene avgis.

Foto av en kvinne og mann

Teamet

Silje Simonsen Viste og Sondre Myge Haugland jobber begge med bærekraftige investeringer og forvalter bærekraftspolicyen. I nært samarbeide med porteføljeforvalterne screenes de hvert potensielle selskap mot retningslinjene, både før investeringen gjøres og etter at den er tatt inn i porteføljen.

- Vi skal være gode investorer, alle investeringer skal være bærekraftige. Men vi må også kombinere det med vår hovedoppgave å skape god avkastning til andelseierne, sier Sondre.

Slik investerer SKAGEN i bærekraft

Fra 2020 rapporterer vi om vår bærekraftarbeide hvert kvartal.

I rapporten viser vi hvordan vi jobber med bærekraft i alle aspekter - både hvordan vi integrerer ESG (miljø-, samfunns- og selskapsstyring) i fondenes investeringer, og hvordan vi jobber med bærekraft som selskap. Rapporten gjør det mulig for kunder og interessenter å vurdere virksomheten vår ut fra et helheltsperspektiv. 

Under ser du rapportene i pdf-format på engelsk.

Bærekraftsrapport
Bærekraft
SKAGENs karbonrapport er klar
19. mars 2021

SKAGEN er forpliktet til å bidra til å redusere utslipp av klimagasser globalt. I september 2020 bestemte vi å gjennomføre årlige karbonrevisjoner, og den første rapporten er klar. 

Bærekraft
Mangfold og inkluderingsrapport 2020
15. mars 2021

I SKAGEN er vi overbevist at et mangfoldig og inkluderende arbeidsmiljø vil gi langsiktige ...

VekstmarkederBærekraft
Bærekraft i vekstmarkedene
3. mars 2021

Bærekraft har vært en viktig del av analysearbeidet i SKAGEN Kon-Tiki, lenge før det ble et moteord ...

Bærekraft
Bærekraft: Ingen gratis lunsj
19. februar 2021

I SKAGEN ser vi helhetlig på bærekraft. Vi jobber tett med porteføljeselskapene og er svært opptatt ...

Bærekraft
Bærekraftrapport 2020: Verdier for menneskets tidsalder
10. februar 2021

Hvordan utøver forvalterne aktivt eierskap og hvordan jobber SKAGEN med bærekraft i fondene og i ...

BørsKoronavirusBærekraft
- Et merkelig år
18. desember 2020

Hva har vi lært etter det spesielle året 2020? Pandemien har minnet oss på hvor sårbare vi egentlig ...

Retningslinjer

Vår bærekraftpolicy kombinerer SKAGENs og Storebrands styrker innen bærekraftige investeringer og aktivt eierskap.

Slik investerer vi i bærekraft

Når våre fond velger selskaper vurderer vi miljø-, samfunns-, og selskapsstyringsaspekter (ESG) før vi bestemmer oss for å investere.

Prinsipper for ansvarlige investeringer

I 2012 tilsluttet SKAGEN seg til FNs retningslinjer for ansvarlige investeringer (UN PRI). 

Hva er bærekraft?

Vi forklarer begrepene bærekraftig utvikling og resiliens og hva det betyr i finans- og fondssammenheng.

UN Global Compact

Som medlem forplikter SKAGEN seg å tilpasse sin virksomhet og strategi etter FNs globale rammeverk for bærekraftige selskaper. 

Din e-post

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å registrere samtykker du til at SKAGEN registrerer e-postadressen din for dette formålet. Du kan når som helst avslutte abonnementet ved å bruke lenken i e-postene du mottar. Se mer info rundt SKAGENs personvernregler.