Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right

Vi ekskluderer


Selskaper som bryter mot internasjonale lover eller menneskerettigheter, har mer enn 5 prosent gambling, pornografi, tobakk og kannabis, mer enn 25 prosent kull og mer enn 20 prosent oljesand ekskluderes.

Vi integrerer


Bærekraft er en integrert del av investeringsprosessen. Vi premierer selskaper som anvender bærekraftige løsninger.

Vi er svært aktive eiere


Gjennom direkte dialog med selskaper og stemmegiving på generalforsamlinger kan vi påvirke selskaper i riktig retning på lang sikt.

Bærekraft - en historikk

Interessen for klimaspørsmål og bærekraft vokser stadig sterkere. Men hvordan startet det? Her har vi listet opp noen milepæler.

Bærekraftsrapport

Vi har nå publisert vår andre kvartalvise bærekraftsrapport for 2020. Les hele rapporten under.

Retningslinjer

Vår bærekraftpolicy kombinerer SKAGENs og Storebrands styrker innen bærekraftige investeringer og aktivt eierskap.

Følg med på hvordan fondene stemmer

Følg med på hva vi stemmer i selskapene fondene investerer i allerede dagen etter at stemmene avgis.

Foto av en kvinne og mann

Teamet

Silje Simonsen Viste og Sondre Myge Haugland jobber begge med bærekraftige investeringer og forvalter bærekraftspolicyen. I nært samarbeide med porteføljeforvalterne screenes de hvert potensielle selskap mot retningslinjene, både før investeringen gjøres og etter at den er tatt inn i porteføljen.

- Vi skal være gode investorer, alle investeringer skal være bærekraftige. Men vi må også kombinere det med vår hovedoppgave å skape god avkastning til andelseierne, sier Sondre.

Slik investerer SKAGEN i bærekraft

Fra 2020 rapporterer vi om vår bærekraftarbeide hvert kvartal.

I rapporten viser vi hvordan vi jobber med bærekraft i alle aspekter - både hvordan vi integrerer ESG (miljø-, samfunns- og selskapsstyring) i fondenes investeringer, og hvordan vi jobber med bærekraft som selskap. Rapporten gjør det mulig for kunder og interessenter å vurdere virksomheten vår ut fra et helheltsperspektiv. 

Under ser du rapportene i pdf-format på engelsk.

Bærekraftsrapport
BærekraftKoronavirus
En grønn, men jobbløs gjenoppretting

Hvorfor arbeidets natur er viktig for en bærekraftig fremtid

Bærekraft
Bærekraftrapport for andre kvartal 2020

Følg utviklingen i vårt bærekraftarbeid – les vår rapport for andre kvartal.

BærekraftSør-Korea
Aktivt eierskap og Samsung: Målrettet bærekraftsarbeid gir resultater

Etter en lengre periode med målrettet bærekraftsarbeid og aktivt engasjement med Samsung, er ...

KoronavirusBærekraft
Enda mer normale tider

Mye er i ferd med å vende tilbake til det gamle, men ikke alt. Kanskje skal ikke alle være på ...

Bærekraft
Nå rapporterer vi bærekraft hvert kvartal

Nå lanserer SKAGEN kvartalsvise bærekraftrapporter for å vise den økte innsatsen i fondene.

Bærekraft
SKAGEN tilslutter seg Global Compact

SKAGEN Fondene har sluttet seg til verdens største bærekraftsinitiativ for selskaper, FNs Global ...

Retningslinjer

Vår bærekraftpolicy kombinerer SKAGENs og Storebrands styrker innen bærekraftige investeringer og aktivt eierskap.

Slik investerer vi i bærekraft

Når våre fond velger selskaper vurderer vi miljø-, samfunns-, og selskapsstyringsaspekter (ESG) før vi bestemmer oss for å investere.

Prinsipper for ansvarlige investeringer

I 2012 tilsluttet SKAGEN seg til FNs retningslinjer for ansvarlige investeringer (UN PRI). 

Hva er bærekraft?

Vi forklarer begrepene bærekraftig utvikling og resiliens og hva det betyr i finans- og fondssammenheng.

UN Global Compact

Som medlem forplikter SKAGEN seg å tilpasse sin virksomhet og strategi etter FNs globale rammeverk for bærekraftige selskaper. 

Din e-post

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.