Hopp til hovedinnholdet

Bærekraftige fond

Når våre fond velger selskaper vurderer vi miljø-, samfunns-, og selskapsstyringsaspekter før vi bestemmer oss for å investere. Vi utelukker blant annet tobakk, kull, oljesand og palmeolje. Som en aktiv eier engasjerer vi oss i de selskapene vi er investert i, og å forsøker å påvirke dem i positiv retning.

Aktivt eierskap for en bærekraftig utvikling

SKAGEN er en aktiv eier som engasjerer oss jevnlig i de selskapene vi investerer i.

Har bærekraft som jobb

- Tidligere var bærekraft noe defensivt, nå er det en måte å skape meravkastning, sier SKAGENs bærekraftspesialist Sondre Myge Haugland.

Til kamp mot avskoging

SKAGEN og Storebrand samarbeider om en ambisiøs policy som tar sikte på å begrense rovdriften på verdens skoger.

Felles konsernpolicy for bærekraftige investeringer

Tre dager om bærekraftige investeringer

SKAGEN var tilstede på den ledende konferansen for ansvarlige investeringer PRI in Person i Paris.

Å takle klimautfordringer kan gi muligheter

Miljø-, samfunns- og selskapsstyringsspørsmål (ESG) er stadig viktigere når investeringsbeslutninger skal tas. På mange måter viser investorene politikerne veien, særlig når det gjelder klimaendringer.

Bærekraftige investeringer

Vår bærekraftpolicy kombinerer SKAGENs og Storebrands styrker innen bærekraftige investeringer og aktivt eierskap.

Prinsipper for ansvarlige investeringer

I 2012 tilsluttet SKAGEN seg til FNs retningslinjer for ansvarlige investeringer (UN PRI). 

Følg med på hvordan fondene stemmer

I oversikten under (på engelsk) kan du følge med på hva vi stemmer i selskapene fondene investerer i allerede dagen etter at stemmene avgis. Du finner en forklaring i de tilfellene vi har stemt mot selskapets ledelse. 

Din e-post

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.