Hopp til hovedinnholdet
Sør-Korea tilbyr fortsatt langsiktige investeringsmuligheter selv om den militære trusselen fra Nord-Korea har økt den politiske risikoen. Dette er en situasjon som SKAGENs forvaltere følger nøye med tanke på våre investeringer i Sør-Korea. Foto: Bloomberg

I artikkelen (på engelsk) tar SKAGENs investeringsdirektør Alexandra Morris blant annet opp:

  • Vårt syn på politisk risiko og hvordan dette integreres i SKAGENs investeringsprosess.
  • Hvordan vi ser på den rådende trusselen fra Nord-Korea og våre sørkoreanske posisjoner.
  • Hvorfor risikoen i vekstmarkeder generelt minker sammenlignet med utviklede markeder.

Les hele artikkelen på engelsk

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.