Hopp til hovedinnholdet

Hittil i år ligger eiendomsfondet SKAGEN m2 godt foran sin referanseindeks. Den sterke utviklingen i flere europeiske land har gitt god avkastning for fondet så langt i år. 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.