Hopp til hovedinnholdet

Lyse utsikter i vekstmarkedene

Porteføljeforvalter Knut Harald Nilsson i aksjefondet SKAGEN Kon-Tiki gir en oppdatering for resultatene i ...

Resultater fra valgmøtet

Få med deg resultatene fra SKAGENs valgmøte onsdag 8. mars 2017, som ble avholdt på Clarion Hotel Energy i ...

Årsoppgaven ligger klar

I år får du en helt ny årsoppgave som skal gjøre det lettere å sjekke tallene i selvangivelsen. Vi har lagt...

Forbereder SKAGEN for fremtiden

SKAGEN arbeider kontinuerlig med hvordan selskapet best kan ivareta våre kunder og posisjonere oss for frem...

Utdeling i rentefond

Andelseiere i SKAGENs rentefond vil få utdelt avkastningsandeler for sine innehav pr 31. desember 2016.

Åpningstider i julen

Kundeservice er stengt mandag 26. desember, denne dagen settes det ikke kurs.

Vestlendinger vil ha aksjefond

Mens resten av landet har mest tro på eiendom som langsiktig investeringsobjekt, tror vestlendingene mest p...

Sterk juli for fondene

Alle SKAGENs fond leverte avkastning på linje med eller bedre enn referanseindeksen. Se statusvideoen for j...

Erik Bergöö slutter i SKAGEN

Etter to år i selskapet har Erik Bergöö valgt å slutte som porteføljeforvalter i SKAGEN Vekst. Hovedforvalt...

SKAGEN Global andre kvartal

- Vi var i ferd med å hente oss inn fra første kvartal. Så kom Brexit. Kvartalsoppdatering for SKAGEN Globa...

SKAGEN blant de beste på ESG

SKAGEN kommer på en delt tredjeplass blant norske forvaltningsselskaper med hensyn til miljø, samfunn og se...

- Tiden kan være inne

Etter flere år med dårlige resultater har vekstmarkedene i år utviklet seg bedre enn de utviklede markedene...

Alexandra Morris velger SKAGEN

-SKAGEN er det mest spennende forvaltermiljøet i Skandinavia, og for meg er det en fantastisk mulighet å væ...

Solid økning i spareavtaler

60.000 nordmenn startet spareavtaler i fjor, en økning på 8,7 prosent fra 2014, viser tall fra Verdipapirfo...

Video: En god april

Samtlige av SKAGENs fond leverte avkastning på linje med eller bedre enn referanseindeks. Dette skjedde i f...

Kvartalsregnskap

SKAGENs regnskap for første kvartal 2016 er klart.

Stemte mot BPs topplederlønn

SKAGEN og flertallet av aksjonærer i energiselskapet i BP stemte mot selskapets lønnspakke til toppsjef Bob...

Hva mener forvalterne?

Hvordan ser forvalterne Tomas Johansson og Kristoffer Stensrud på fremtiden for fondene sine? Se kvartalsop...

Organisasjonsendring i SKAGEN

Ole Søeberg endrer rolle fra investeringsdirektør og porteføljeforvalter til å fokusere utelukkende på forv...

Ny SKAGEN-konto

Vi har brukt påsken til å flytte fondsandelene dine til din nye SKAGEN-konto.

Resultater fra valgmøtet

Få med deg resultatene fra SKAGENs valgmøte onsdag 9. mars 2016, som ble avholdt på Clarion Hotel Energy i ...

Bli med på valgmøte

9. mars avholder vi stort møte for alle andelseiere i SKAGEN. Meld deg på og avgi din forhåndsstemme.

Årsrapport 2015

2015 var et todelt år, og ble kjennetegnet av store valutasvingninger og fall i energi- og råvarepriser.

SKAGEN i 2015

SKAGEN har brukt året til å konsentrere porteføljene om de ideene vi har mest tro på. Vi er godt posisjoner...

Slik får du bedre pensjon

Har du hatt flere jobber i privat sektor har du ganske sikkert et verdipapir liggende i skuffen. Du kan øke...

Tror på høyere inflasjon

- Norge kan oppleve høy inflasjon i år som følge av den svekkede kronekursen de senere årene, forteller por...

Snart kommer årsoppgaven

Innen midten av februar finner du årsoppgaven for fondene dine i Handelsportalen. Slik finner du den.

Video: moderat desember

Det ble en moderat avslutning på 2015. SKAGEN Global slo sin referanseindeks, de øvrige aksjefondene havnet...

Utdeling i rentefond

Andelseiere i SKAGENs rentefond vil få utdelt avkastningsandeler for sine innehav pr 31. desember 2015.

Åpningstider i julen

Kundeservice er stengt torsdag 24. og fredag 25. desember, samt fredag 1. januar - disse dagene settes det ...

Video: Året med SKAGEN

2015 går mot slutten - hvordan ser investeringsdirektør Ole Søeberg på det som har skjedd. Og hva tror han ...

Ny styreleder

Styret i SKAGEN valgte ny styreleder 3. desember. Henrik Lisæth tar over stafettpinnen etter Martin Gjelsvi...

Endringer i SKAGENs styre

Etter 15 år ved roret trer styreleder Martin Gjelsvik av. Samtidig blir styret utvidet med en representant ...

Bli vant med nullrente

Rentenivåene i de fleste utviklede økonomier er veldig lave og kommer til å holde seg der en stund, kunne T...

Resultatene teller mer

Oppmerksomheten rundt selskapenes resultater igjen ser ut til å ha våknet.

Video: en sterk måned

Oktober ble en god måned for SKAGENs fond. Samtlige fond leverte bedre avkastning enn sine referanseindekse

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.