Hopp til hovedinnholdet
Graf som viser utviklingen i stemmefordelingen av det amerikanske presidentvalget fra juni til oktober 2016
Trump haler innpå Clintons forsprang. Kilde BBCs meningsmåling fra 31. oktober.

Når amerikanerne tirsdag 8. november krysser av på stemmeseddelen kan det skape store bevegelser i aksjemarkedene verden over. Selv om SKAGEN Fondenes investeringsfilosofi er bottom-up og verdibasert er det amerikanske valget en risikofaktor som har inngått i forvalternes vurderinger i flere måneder. 

I et lengre intervju med hovedforvalter i SKAGEN Kon-Tiki Knut Harald Nilsson og hovedforvalter i SKAGEN Global Knut Gezelius, snakker de om hvordan SKAGENs to største aksjefond er posisjonert før det kommende valget. 

Du kan lese hele artikkelen på engelsk: Race for the White House; What does the US election mean for SKAGEN? 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.