Hopp til hovedinnholdet

Anbefalt av SKAGEN er nå tilgjengelige på våre nettsider

Nøye utvalgte kvalitetsfond - se utvalget her, nå kan alle se hvilke fond som inngår. Disse kan du enkelt samle på en aksjesparekonto.

Laurits Tuxen, Yvonne Tuxen og Vibeke Krøyer, 1909. Bildet er manipulert og tilhører Skagens Kunstmuseer.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.