Hopp til hovedinnholdet
Portrettbilde av en mann.

Christian S. Larsen

Kommunikasjonsrådgiver

Usikkerheten tilbake i mai

Av: Christian S. Larsen

Vårens spede optimisme i aksjemarkedene fikk en knekk mot slutten av mai. Frykt for handelskrig, geopolitisk uro, rentebevegelser og valutasvingninger skapte fo ...


Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.