Hopp til hovedinnholdet
Portrettbilde av en mann.

Christian S. Larsen

Kommunikasjonsrådgiver


Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.