Hopp til hovedinnholdet
Portrettbilde av en mann.

Trygve Meyer

ESG-spesialist/kommunikasjon

Trygve jobber med ansvarlige investeringer som en del av Fund Intelligence Team. Han er i tillegg pressekontakt.

Arbeidserfaring:

  • Medlem av fund intelligence team og fokuserer på bærekraft/ESG
  • Tidligere kommunikasjonsrådgiver i porteføljeavdelingen fra 2006 til 2017
  • Startet i SKAGEN i 2006
  • Reporter i Bloomberg News i Oslo 2000 til 2006
  • Soldattillitsvalgt og pressetalsmann i hæren 1999 til 2000

Utdannelse:

  • Bachelor i Business Administration fra University of Bath

Bærekraft: Aktiviteten øker

Av: Trygve Meyer

SKAGEN har jobbet med miljø, sosiale og styringsmessige (ESG) faktorer i investeringsprosessen i mer enn 15 år. Siden vi formulerte våre første retningslinjer ...


Utvider vår ESG-innflytelse

Av: Trygve Meyer

SKAGEN fortsatte vårt fokus på miljø-, samfunns- og samfunnsstyringsspørsmål (ESG) i investeringsprosessen. I løpet av 2017 gikk vi også et skritt videre og ...


Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.