Hopp til hovedinnholdet
Portrettbilde av en mann.

Torgeir Høien

Makroøkonom

Torgeir bidrar til porteføljeteamet med makroøkonomiske analyser, og han kommuniserer resultatene av sine analyser til SKAGENs eksisterende og potensielle andelseier – enten direkte eller via selskapets formuesforvaltere.

Arbeidserfaring

 • SKAGEN Fondene, startet i 2005 
  • Makroøkonom fra april 2017
  • Medforvalter, SKAGEN Avkastning og SKAGEN Tellus
  • Ansvarlig forvalter, SKAGEN Avkastning, 2009 - 2010 
  • Ansvarlig forvalter, SKAGEN Tellus, 2006 - 2016
  • Ansvarlig forvalter, SKAGEN Høyrente og SKAGEN Høyrente Institusjon, 2005 - 2006
 • Seniorøkonom, Handelsbanken, 2003 - 2005
 • Daglig leder, Programvareselskapet Logometrica AS, 2001 - 2003
 • Medlem, Hovedstyret i Norges Bank fra 1998 til 2002
 • Lektor, rektor og administrerende direktør i undervisningsselskapet Sonans AS, 1989 - 2001
 • Lektor, St. Olavs vidergående skole, 1988

Utdannelse

 • Magister i samfunnsøkonomi ved Universitet i Oslo
 • Studerte ved New York Universitet


Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.