SKAGEN m2: Sterk underliggende utvikling

Av: Michael Gobitschek

Andre kvartal var nok en positiv periode for det globale eiendomsmarkedet, som fortsatte å nærme seg de bredere aksjemarkedene. For SKAGEN m2 ble det et godt ...


Comeback for Japan – investerer i eiendom

Av: Michael Gobitschek

Eiendomsfondet SKAGEN m2 har funnet flere gode investeringer i det japanske eiendomsmarkedet. Nå får de enda mer medvind fra en rekke markedsreformer i Japan.


Hvorfor investere i børsnotert eiendom?

Av: Michael Gobitschek

Koronapandemien har vært vanskelig for eiendomsmarkedet, men den har også fått frem fordelene med børsnoterte eiendomsselskaper og hvor viktig det er å være ...


Gunstige forhold i det globale eiendomsmarkedet

Av: Michael Gobitschek

Eiendomsaksjefondet SKAGEN m2 er godt posisjonert til å til å utnytte tendensene som sannsynligvis vil påvirke det globale eiendomsmarkedet neste år.