Utfordringene med å bygge en bærekraftig eiendomsportefølje

Av: Michael Gobitschek

Ratinger, regler, renovering og verdsettelse kan bety at det ikke alltid er lett å være grønn.