Hopp til hovedinnholdet
Portrettbilde av en mann.

Filip Weintraub

Porteføljeforvalter

Filip forvalter aksjefondet SKAGEN Focus. 

Som del av porteføljeteamet deltar han i SKAGENs verdibaserte investeringsfilosofi og utfører analyser på selskaper og industrier.

Arbeidserfaring

  • Startet i SKAGEN Januar 2015
  • Grunnlegger og porteføljeforvalter, Labrusca Family Office, Stockholm, Sverige
  • Porteføljeforvalter, SKAGEN Global (2001-2010), SKAGEN
  • Porteføljeforvalter, LF Capital, New York and Crabbe Huson group, Portland, Oregon

Utdanning

  • Bachelorgrad i Økonomi og Globale studier, PLU, Washington, USA
  • Chartered Financial Analyst (CFA)

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.