Hopp til hovedinnholdet
Portrettbilde av en mann.

Timothy Warrington

Administrerende direktør

Timothy er administrerende direktør i SKAGEN med ansvar for driften i fem land og 11 kontorer. 

Arbeidserfaring

  • Administrerende direktør i SKAGEN siden juni 2018
  • Viseadministrerende direktør i SKAGEN fra juni 2013
  • Direktør for norsk og internasjonal distribusjon (ulike roller) fra 2007
  • 20 års ledererfaring fra det britiske forsvaret

 

Utdannelse

  • Lederutdannelse University of St.Gallen
  • Advanced Leadership and Management Course, Oxford Uiversity
  • Master i Military Studies, Cranfield University 
  • Royal Military Academy Sandhurst
  • Bachelor i antropologi, Durham University

Et nytt kapittel

Av: Timothy Warrington

I 2018 inntok SKAGEN sin nye posisjon som del av Storebrand-gruppen, samtidig som vi forblir en uavhengig forvalter, skriver administrerende direktør Tim ...


Sterkere sammen

Av: Timothy Warrington

- Mye er nytt, men en ting som er uforandret er SKAGENs grunnleggende uavhengighetsfølelse, og vårt ønske om å utfordre etablerte sannheter, til glede for ...


Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.