Hopp til hovedinnholdet

Øyvind G. Schanke

Administrerende direktør

Timothy Warrington

Viseadministrerende direktør

Alexandra Morris

Investeringsdirektør

Ørnulf Staalesen

Leder Forretningsstøtte og kontroll

Erling Rasmussen

Finansdirektør

Erik Jensen

Driftsdirektør

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.