Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Om oss chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Nyheter chevron_right

Timothy Warrington

Administrerende direktør

Alexandra Morris

Investeringsdirektør

Lisen Dybdahl

Direktør Brand Management

Bjørn Tjemsland

Chief Risk & Compliance Officer

Arild Risanger Sunde

Produktdirektør

Pål Bergskaug

Direktør formuesforvaltning
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.