Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Hva er Anbefalt av SKAGEN?

Anbefalt av SKAGEN er 20-30 nøye utvalgte eksterne aksjefond. Våre fondseksperter har analysert mange fond for å finne fond i ulike kategorier som kan gi deg god langsiktig avkastning. Hensikten med Anbefalt av SKAGEN er å gjøre det enklere for deg å velge i jungelen av fond. Du må ha aksjesparekonto for å kunne i spare i eksterne fond som er Anbefalt av SKAGEN.

Må jeg har aksjesparekonto for å kjøpe fond som er Anbefalt av SKAGEN?

Ja, for å kunne spare i de eksterne fondene våre, og fondene som er Anbefalt av SKAGEN må du ha en aksjesparekonto (ASK). De eksterne fondene er ikke tilgjengelig utenfor ASK. Det er enkelt å opprette en aksjesparekonto i SKAGEN.

Hvorfor lanserer dere 600 eksterne fond?

SKAGEN får blant markedets største fondstilbud med over 600 aksjefond. Hensikten er at de fleste skal finne fond som passer deres behov. Foreløpig er disse fondene kun tilgjengelig på aksjesparekonto. Med over 600 eksterne fond tilgjengelig blir det enkelt å flytte aksjesparekonto til SKAGEN. Slik kan du samle sparingen din på ett sted, få god oversikt og en brukervennlig digital løsning.

Hvorfor er ikke SKAGENs fond med i Anbefalt av SKAGEN?

SKAGENs fond inngår ikke i fondene som får merkelappen «Anbefalt av SKAGEN». Vi ønsker at kundene skal være helt sikre på at fondene som får dette kvalitetsstempelet er valgt på helt selvstendig grunnlag. Det er kun de som passerer nåløyet som får anbefalt-stempelet. Det betyr ikke at fondsekspertene ikke vil anbefale våre egne fond. De er tilhengere av å sette sammen porteføljer bestående av ulike fond i ulike kategorier. Du kan for eksempel kombinere noen av SKAGENs brede, aktive fond med mer spesialiserte fond som er Anbefalt av SKAGEN.

Hvor mye betaler jeg for de eksterne aksjefondene?

De ulike fondene har ulik kostnadsstruktur. Noen har faste honorarer, mens andre har et fast og variabelt honorar. Kostnadene til de enkelte fondene finner du i nøkkelinformasjonen (KIID) på fondets nettside. Du kan lese mer om kostnader i fondene her.

Hvordan kan jeg stole på at fondsekspertene har tilstrekkelig uavhengighet fra eksterne forvaltere?

Som forvalter og distributør av aksjefond er SKAGEN også en forvalter av tillit fra sine kunder. Denne tilliten er noe av det viktigste SKAGEN har, og for å sikre integritet i alle ledd har derfor også SKAGEN gode rutiner for å sikre at det ikke oppstår interessekonflikter.

Er det bare de dyreste fondene som blir valgt ut?

Nei. Pris inngår som en del av vår vurdering, der fond med lavere pris vil komme bedre ut enn fond med høy pris. Når det er sagt er vårt hovedanliggende å finne de fondene som har høyest kvalitet, hvilket også innebærer at det ikke er slik at det kun er de billigste fondene som vil bli valgt ut.

Hvorfor er ikke indeksfond med i Anbefalt av SKAGEN?

Det er mange indeksfond med i vårt totale utvalg, men ettersom det er liten forskjell mellom indeksfond (som replikerer samme indeks), er det mindre hensiktsmessig å peke på spesifikke indeksfond.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt. Oversikt over kostnader finnes på www.skagenfondene.no/kostnader.

keyboard_arrow_up