Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Det er en omfattende jobb å velge ut hvilke 600 eksterne fond som skal tilbys på SKAGENs plattform, og dessuten velge ut de fondene teamet kan sette stempelet «Anbefalt av SKAGEN» på. Det krever systematiske og grundige undersøkelser og analyser. Den vanskeligste jobben er å finne ut hvilke fond som vil levere gode resultater fremover. Da må de gå lenger enn kun å se på tall. Teamet vurderer også andre en rekke andre forhold rundt de eksterne fondene, som hvilken organisasjon forvalterne jobber i, hvilke incentiver har de, hvor flinke er de til å fornye seg og hvor beslutningsdyktige er forvalterne.

Prisvinnende team

Høsten 2017 ble Storebrand eier av SKAGEN. En fordel med å være del av et større konsern, er at vi har tilgang på flere ressurser. Fondsutvelgelsesteamet består av tre eksperter fra SKAGEN og tre fra Storebrand. SKAGEN-ekspertene har lang erfaring innen internasjonal fondsforvaltning og analyse. Mens SKAGENs team er forholdsvis nytt, har Storebrand-ekspertene holdt på en stund, og blitt kåret til «Norwegian Fund Selection Team of the year» av Tell Media Group en rekke ganger. Til sammen utgjør de seks ekspertene et stort og erfarent team, som jobber hardt for at SKAGENs kunder skal få gode fond å velge mellom på aksjesparekontoen.

Stein Svalestad

Karsten Solberg

Georg Skare Lund

Marius Valantiejus

Slik jobber fondsekspertene

Ekspertteamet bak Anbefalt av SKAGEN har en rekke verktøy for å finne de gode fondene. Systematisk arbeid og grundige analyser ligger bak utvelgelsen.

Hva er Anbefalt av SKAGEN?

Hvilke fond bør du spare i? Det er ett av de vanligste spørsmålene vi får. For å gjøre det enklere å velge har vi laget «Anbefalt av SKAGEN».

SKAGENs anbefalte eksterne aksjefond kan ikke oppfattes som en personlig investeringsanbefaling (investeringsrådgivning). De anbefalte eksterne aksjefondene er valgt ut fra en rekke kriterier av profesjonelle forvaltere. Dersom du ønsker investeringsrådgivning, som er hensyntatt din økonomiske situasjon og risikotoleranse, kan du kontakte Kundeservice.

 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt. Oversikt over kostnader finnes på www.skagenfondene.no/kostnader.

keyboard_arrow_up