Hopp til hovedinnholdet

Nytt aksjefond: SKAGEN Insight!

SKAGEN Insight er et nytt fondskonsept som retter seg mot de mest attraktive aktivistkampanjene globalt. Som aktiv eier skal fondet skape verdier ved å forbedre selskapene de er investert i.  

  • Investerer i selskaper knyttet til noen av de mest attraktive aktivistkampanjer verden over

  • «Skygger» aktivistene og skaper avkastning ved å investere i selskapene som aktivistene vil forbedre

  • Gir deg tilgang til et ellers vanskelig tilgjengelig marked, til en lavere pris enn tradisjonelle aktivistfond

  • Har et aktivt eierskap og investerer globalt

  • Lavere risiko med en mindre konsentrert og mer diversifisert portefølje på geografi, industri og aktivistperspektiv
Les mer på fondets side

Fordeler med SKAGEN Insight sammenlignet med tradisjonelle aktivistfond.

Illustrasjon av et 1-tall.

Høyere forventet avkastning

Mer effektiv kapitalflyt fører til høyere årlig avkastning enn for tradisjonelle aktivistfond.
Illustrasjon av et 2-tall

Lavere kostnader

Mindre ressurskrevende investeringsprosess gir lavere kostnader for alle.
Illustrasjon av et 3-tall

Minimal minstetegning

Fondet blir attraktivt også for investorer som ikke har hatt tilstrekkelig kapital til å investere i tradisjonelle aktivistfond.
Illustrasjon av et 4-tall

Lavere risiko

Mindre konsentrert og mer diversifisert portefølje på geografi, industri og aktivistfond.

Fiskere trekker garn sør på Skagen. Av Peder Severin Krøyer. Bildet har blitt manipulert, det tilhører Skagens Kunstmuseer.

Få brosjyren på e-post

- Den nye formen for aktivt eierskap?

Stor interesse og fullsatt sal - aksjonæraktivisme er et tema som engasjerer, da forvalter Tomas Johansson delte sine tanker og erfaringer fra skyggeaktivistfondet SKAGEN Insight.

Moden aktivisme

Veksten i aksjonæraktivisme har vært en fremtredende og interessant utvikling de siste årene.

Tomas Johansson er porteføljeforvalter for det nye aksjefondet SKAGEN Insight.

Tomas har unik kunnskap om og erfaring med aktivistinvesteringer fra det europeiske aktivistfondet Cevian Capital.

Han har også vært del av aksjefondet SKAGEN Global sitt team i over to år. 

- Jeg så på nært hold hvordan aktivistenes ideer kunne skape store verdier som kom alle aksjonærer til gode. Men også at det fins ulemper. Tanken bak SKAGEN Insight er å ta del i den verdiskapingen på en smartere måte, sier Tomas.

Les mer om Tomas Johansson

Bilde av en mann.
En fornøyd Tomas Johansson, porteføljeforvalter for det nye aksjefondet SKAGEN Insight.
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.