Hopp til hovedinnholdet
SKAGEN Tellus A pr. 31.07.2019

Rentefond

Verdipapir Valuta Forfallsdato Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
United States Treasury 1.75% 30.09.2019 USD 30.09.2019 73 789 493 10,81 %
Den norske stat 10/21 3,75% NOK 25.05.2021 68 313 932 10,01 %
Croatia Government International B 2.750% 2030/01/ EUR 27.01.2030 51 525 077 7,55 %
UK Government GBP 07.03.2020 50 049 816 7,33 %
Mexican Bonos 8.500% 2029/05/31 MXN 31.05.2029 49 536 334 7,26 %
Chile Government International Bon 5.500% 2020/08/ CLP 05.08.2020 47 769 018 7,00 %
Peruvian Government International 6.900% 2037/08/ PEN 12.08.2037 45 688 627 6,69 %
Hellenic Republic Government Bond 3.375% 2025/02/1 EUR 15.02.2025 36 854 125 5,40 %
Swedish Government 5.0 12/01/20 1047 SEK 01.12.2020 30 410 707 4,46 %
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.875 02/15/2030 EUR 15.02.2030 29 815 423 4,37 %
Czech Republic Government Bond 3.750% 2020/09/12 CZK 12.09.2020 29 776 791 4,36 %
Republic of South Africa Governmen 6.250% 2036/03/ ZAR 31.03.2036 27 209 201 3,99 %
Dominican Rep Int B 8.900% 2023/02/15 DOP 15.02.2023 17 490 309 2,56 %
Uruguay Government Internationa 9.875% 20.06.2022 UYU 20.06.2022 15 647 554 2,29 %
Uruguay Government Internationa 8.500% 15.03.2028 UYU 15.03.2028 15 212 911 2,23 %
United States Treasury Note/Bond 1.750% 2019/11/30 USD 30.11.2019 13 491 592 1,98 %
Dominican Rep Int B 11.500% 2024/05/10 DOP 10.05.2024 9 701 143 1,42 %
Sum Rentefond 612 282 053 89,70 %

Sum

Verdipapir Valuta Forfallsdato Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 612 282 053 89,70 %
Disponibel likviditet 70 301 264 10,30 %
Sum andelskapital 682 583 317 100,00 %
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.