Hopp til hovedinnholdet
SKAGEN Tellus A pr. 29.11.2019

Rentefond

Verdipapir Valuta Forfallsdato Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Den norske stat 10/21 3,75% NOK 25.05.2021 47 489 178 9,94 %
United States Treasury Note/Bond 1.750% 2019/11/30 USD 30.11.2019 46 362 555 9,70 %
TSY 4.75 03/07/20 GBP 07.03.2020 46 051 117 9,64 %
United States Treasury Note/Bond 1.125% 31.03.2020 USD 31.03.2020 45 975 508 9,62 %
United States Treasury Note/Bond 1.5% 31.05.2020 USD 31.05.2020 45 942 085 9,61 %
Croatia Government International B 2.750% 2030/01/ EUR 27.01.2030 43 091 369 9,02 %
Mexican Bonos 8.500% 2029/05/31 MXN 31.05.2029 42 878 844 8,97 %
Peruvian Government International 6.900% 2037/08/ PEN 12.08.2037 33 085 219 6,92 %
Chile Government International Bon 5.500% 2020/08/ CLP 05.08.2020 32 150 170 6,73 %
Czech Republic Government CZK 12.09.2020 30 481 598 6,38 %
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.875 02/15/2030 EUR 15.02.2030 20 755 223 4,34 %
Republic of South Africa Governmen 6.250% 2036/03/ ZAR 31.03.2036 20 298 123 4,25 %
Hellenic Republic Government Bond 3.375% 2025/02/1 EUR 15.02.2025 17 592 276 3,68 %
Uruguay Government Internationa 9.875% 20.06.2022 UYU 20.06.2022 14 805 019 3,10 %
Uruguay Government Internationa 8.500% 15.03.2028 UYU 15.03.2028 13 668 538 2,86 %
Dominican Rep Int B 11.500% 2024/05/10 DOP 10.05.2024 9 365 335 1,96 %
Sum Rentefond 509 992 157 106,73 %

Sum

Verdipapir Valuta Forfallsdato Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 509 992 157 106,73 %
Disponibel likviditet -32 145 703 -6,73 %
Sum andelskapital 477 846 454 100,00 %
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.