Hopp til hovedinnholdet
SKAGEN Tellus A pr. 28.02.2019

Rentefond

Verdipapir Valuta Forfallsdato Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
US Government USD 30.09.2019 68 684 038 11,57 %
Norwegian Government NOK 22.05.2019 62 532 127 10,53 %
Chilean Government CLP 05.08.2020 49 972 965 8,42 %
Mexican Government MXN 31.05.2029 46 205 732 7,78 %
Czech Republic CZK 11.04.2019 45 775 216 7,71 %
Peruvian Government PEN 12.08.2037 36 855 198 6,21 %
US Government USD 31.07.2019 34 171 229 5,75 %
UK Government GBP 22.07.2019 32 025 477 5,39 %
Croatia Government International Bond EUR 27.01.2030 30 725 973 5,17 %
Hellenic Republic Government EUR 15.02.2025 29 492 919 4,97 %
Uruguay Government UYU 20.06.2022 26 780 151 4,51 %
Portugese Government EUR 15.02.2030 23 985 886 4,04 %
Portugese Government EUR 15.10.2025 22 393 607 3,77 %
US Government USD 15.03.2019 17 193 113 2,90 %
Dominican Republic DOP 15.02.2023 16 704 296 2,81 %
UK Government GBP 07.03.2019 16 278 533 2,74 %
Uruguay Government UYU 15.03.2028 15 707 238 2,65 %
Dominican Republic DOP 10.05.2024 295 731 0,05 %
Sum Rentefond 575 779 429 96,96 %

Sum

Verdipapir Valuta Forfallsdato Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 575 779 429 96,96 %
Disponibel likviditet 18 051 009 3,04 %
Sum andelskapital 593 830 438 100,00 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.