Hopp til hovedinnholdet
SKAGEN Tellus A pr. 31.01.2020

Rentefond

Verdipapir Valuta Forfallsdato Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
United States Treasury Note/Bond 1.125% 31.03.2020 USD 31.03.2020 46 225 578 9,30 %
United States Treasury Note/Bond 1.5% 31.05.2020 USD 31.05.2020 46 188 412 9,29 %
Mexican Bonos 8.500% 2029/05/31 MXN 31.05.2029 44 519 067 8,96 %
TSY 4.75 03/07/20 GBP 07.03.2020 43 380 631 8,73 %
Croatia Government International B 2.750% 2030/01/ EUR 27.01.2030 42 867 113 8,62 %
Den norske stat 10/21 3,75% NOK 25.05.2021 42 279 507 8,51 %
Peruvian Government International 6.900% 2037/08/ PEN 12.08.2037 34 713 636 6,98 %
Chile Government International Bon 5.500% 2020/08/ CLP 05.08.2020 32 662 178 6,57 %
Czech Republic Government Bond 3.750% 2020/09/12 CZK 12.09.2020 31 214 336 6,28 %
Serbia International Bond 1.500% 2029/06/26 EUR 26.06.2029 21 131 728 4,25 %
Republic of South Africa Governmen 6.250% 2036/03/ ZAR 31.03.2036 20 491 087 4,12 %
Uruguay Government Internationa 8.500% 15.03.2028 UYU 15.03.2028 14 824 077 2,98 %
Uruguay Government Internationa 9.875% 20.06.2022 UYU 20.06.2022 14 758 662 2,97 %
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.875 02/15/2030 EUR 15.02.2030 14 265 912 2,87 %
Hellenic Republic Government Bond 3.375% 2025/02/1 EUR 15.02.2025 11 988 487 2,41 %
Dominican Republic DOP 10.05.2024 9 489 518 1,91 %
Sum Rentefond 470 999 929 94,75 %

Sum

Verdipapir Valuta Forfallsdato Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 470 999 929 94,75 %
Disponibel likviditet 26 101 994 5,25 %
Sum andelskapital 497 101 923 100,00 %
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.