Hopp til hovedinnholdet
SKAGEN Tellus A pr. 30.09.2019

Rentefond

Verdipapir Valuta Forfallsdato Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
United States Treasury Note/Bond 1.125% 31.03.2020 USD 31.03.2020 72 327 796 10,73 %
Den norske stat 10/21 3,75% NOK 25.05.2021 68 532 795 10,17 %
United States Treasury Note/Bond 1.750% 2019/11/30 USD 30.11.2019 66 870 257 9,92 %
Croatia Government International B 2.750% 2030/01/ EUR 27.01.2030 55 547 753 8,24 %
Mexican Bonos 8.500% 2029/05/31 MXN 31.05.2029 51 807 620 7,69 %
Chile Government International Bon 5.500% 2020/08/ CLP 05.08.2020 47 487 551 7,04 %
TSY 4.75 03/07/20 GBP 07.03.2020 44 653 079 6,62 %
Peruvian Government International 6.900% 2037/08/ PEN 12.08.2037 43 498 631 6,45 %
Hellenic Republic EUR 15.02.2025 33 134 452 4,92 %
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.875 02/15/2030 EUR 15.02.2030 31 900 495 4,73 %
Swedish Government 5.0 12/01/20 1047 SEK 01.12.2020 30 627 368 4,54 %
Czech Republic Government Bond 3.750% 2020/09/12 CZK 12.09.2020 29 436 683 4,37 %
Republic of South Africa Governmen 6.250% 2036/03/ ZAR 31.03.2036 26 057 378 3,87 %
Dominican Rep Int B 8.900% 2023/02/15 DOP 15.02.2023 17 569 497 2,61 %
Uruguay Government Internationa 9.875% 20.06.2022 UYU 20.06.2022 14 772 327 2,19 %
Uruguay Government Internationa 8.500% 15.03.2028 UYU 15.03.2028 14 008 142 2,08 %
Dominican Rep Int B 11.500% 2024/05/10 DOP 10.05.2024 9 571 834 1,42 %
Sum Rentefond 657 803 658 97,58 %

Sum

Verdipapir Valuta Forfallsdato Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 657 803 658 97,58 %
Disponibel likviditet 16 296 703 2,42 %
Sum andelskapital 674 100 361 100,00 %
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.