Hopp til hovedinnholdet
SKAGEN Tellus A pr. 31.12.2018

Rentefond

Verdipapir Valuta Forfallsdato Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Norwegian Government NOK 22.05.2019 88 519 693 13,15 %
US Government USD 15.01.2019 72 200 458 10,73 %
Chilean Government CLP 05.08.2020 48 611 154 7,22 %
Czech Republic CZK 11.04.2019 46 290 960 6,88 %
Mexican Government MXN 31.05.2029 43 471 556 6,46 %
Peruvian Government PEN 12.08.2037 36 928 346 5,49 %
US TREASURY N/B USD 31.07.2019 34 684 736 5,15 %
US Government USD 15.03.2019 34 638 350 5,15 %
UK Government GBP 22.07.2019 31 291 319 4,65 %
Asian Development Bank INR 06.10.2026 31 064 369 4,62 %
Hellenic Republic Government EUR 15.02.2025 29 613 927 4,40 %
UK Government GBP 07.03.2019 27 025 001 4,02 %
Uruguay Government UYU 20.06.2022 26 407 630 3,92 %
Portugese Government EUR 15.02.2030 24 237 245 3,60 %
Portugese Government EUR 15.10.2025 22 170 290 3,29 %
Dominican Republic DOP 15.02.2023 17 232 315 2,56 %
Uruguay Government UYU 15.03.2028 15 169 044 2,25 %
Spanish Government EUR 30.04.2025 10 534 674 1,57 %
Dominican Republic DOP 10.05.2024 138 803 0,02 %
Sum Rentefond 640 229 870 95,13 %

Sum

Verdipapir Valuta Forfallsdato Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 640 229 870 95,13 %
Disponibel likviditet 32 763 977 4,87 %
Sum andelskapital 672 993 847 100,00 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.