Hopp til hovedinnholdet
SKAGEN Tellus A pr. 30.04.2019

Rentefond

Verdipapir Valuta Forfallsdato Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
US Government USD 30.09.2019 68 985 377 11,32 %
Norwegian Government NOK 22.05.2019 57 419 322 9,43 %
US TREASURY N/B USD 31.07.2019 51 923 325 8,52 %
Chilean Government CLP 05.08.2020 48 814 516 8,01 %
Mexican Government MXN 31.05.2029 47 949 269 7,87 %
UK Government GBP 22.07.2019 43 060 952 7,07 %
Croatia Government International Bond EUR 27.01.2030 42 860 778 7,04 %
Peruvian Government PEN 12.08.2037 38 356 254 6,30 %
Hellenic Republic Government EUR 15.02.2025 30 355 767 4,98 %
Sweden Government SEK 01.12.2020 30 306 897 4,97 %
Czech Republic CZK 12.09.2020 29 843 272 4,90 %
South African Government ZAR 31.03.2036 26 487 596 4,35 %
Portugese Government EUR 15.02.2030 24 731 698 4,06 %
Dominican Republic DOP 15.02.2023 17 374 429 2,85 %
Uruguay Government UYU 20.06.2022 15 321 817 2,52 %
Uruguay Government UYU 15.03.2028 13 914 738 2,28 %
Dominican Republic DOP 10.05.2024 465 190 0,08 %
Sum Rentefond 588 171 197 96,55 %

Sum

Verdipapir Valuta Forfallsdato Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 588 171 197 96,55 %
Disponibel likviditet 21 028 834 3,45 %
Sum andelskapital 609 200 031 100,00 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.