Hopp til hovedinnholdet
Pr dato 24.04.2017

Kurs

119,55 NOK

Siste 3 år*

8,61 %

Investeringshorisont

Minimum 3 år

Risikoprofil

4 av 7

*Gjennomsnittlig årlig avkastning.

Morningstar

Målet er å gi andelseierne best mulig risikojustert avkastning over tid. SKAGEN Tellus investerer i en aktivt forvaltet og diversifisert portefølje av hovedsakelig statsobligasjoner fra hele verden.

Fondet passer for investorer som ønsker å investere i et obligasjonsfond, enten alene eller som del i en veldiversifisert, langsiktig portefølje og som har minst tre års investeringshorisont. Investorer bør tolerere valutasvingninger.

Siste statusrapport for fondet:

Skift visning:


Periode
Kurs
Sist oppdatert:
sist oppdatert:

Referanseindeks er J.P. Morgan GBI Broad Unhedged Index in EUR. Før 1.1.2013 var det Barclays Capital Global Treasury Index 3-5 years. Perioder over 12 mnd viser gjennomsnittlig årlig avkastning. 

Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for. 31.10 2016 endret vi metoden for å beregne effektiv rente, i tråd med beregningen for referanseindeksen (fra «gjennomsnittlig effektiv rente» til «effektiv rente til forfall»). Dette medførte en økning i tallet som vises.

Beregn avkastning (i NOK)
Start Forvaltningskapital* Min.tegn.beløp Referanseindex ISIN
29.09.2006 972 mill. NOK 250,00 NOK J.P. Morgan GBI Broad Unhedged Index in EUR NO0010327786
i
*Data for fondet, inklusiv alle andelsklasser, ved månedsslutt. Oppdateres den 10. hver måned.

Jane Tvedt

Porteføljeforvalter
SKAGEN Tellus,
SKAGEN Avkastning

Torgeir Høien

Porteføljeforvalter
SKAGEN Tellus,
SKAGEN Avkastning

Pr dato 31.03.2017 - 81,32 % av den totale porteføljen

US Treasury N/B

15,72 %

UK Government

10,71 %

Norwegian Government

10,17 %

Croatia Government International Bond

8,79 %

Portugese Government

6,45 %

REPUBLIC OF CHILE

6,25 %

Spanish Government

5,89 %

REPUBLIC OF PERU

5,82 %

NEW ZEALAND GOVERNMENT

5,81 %

Mexican Government

5,71 %

Se oversikt over alle investeringer

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.