Hopp til hovedinnholdet

Morningstar

Målet er å gi andelseierne best mulig risikojustert avkastning over tid. SKAGEN Tellus investerer i en aktivt forvaltet og diversifisert portefølje av hovedsakelig statsobligasjoner fra hele verden.

Fondet passer for investorer som ønsker å investere i et obligasjonsfond, enten alene eller som del i en veldiversifisert, langsiktig portefølje og som har minst tre års investeringshorisont. Investorer bør tolerere valutasvingninger.

Siste rapport for fondet:

5000 NOK
250 NOK
Skift visning:


Periode
Kurs
Sist oppdatert:
sist oppdatert:

Referanseindeks er J.P. Morgan GBI Broad Unhedged Index in EUR. Før 1.1.2013 var det Barclays Capital Global Treasury Index 3-5 years. Perioder over 12 mnd viser gjennomsnittlig årlig avkastning. 

Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for. 31.10 2016 endret vi metoden for å beregne effektiv rente, i tråd med beregningen for referanseindeksen (fra «gjennomsnittlig effektiv rente» til «effektiv rente til forfall»). Dette medførte en økning i tallet som vises.

Beregn avkastning (i NOK)

Start Forvaltningskapital* Min.tegn.beløp Referanseindeks ISIN
29.09.2006 594 mill. NOK 250,00 NOK J.P. Morgan GBI Broad Unhedged Index in EUR NO0010327786
i
*Data for fondet, inklusiv alle andelsklasser, ved månedsslutt. Oppdateres den 10. hver måned.

Jane Tvedt

Porteføljeforvalter Storebrand Asset Management
SKAGEN Tellus,
SKAGEN Avkastning

Pr dato 28.02.2019 - 89,13 % av den totale porteføljen

US TREASURY N/B

20,22 %

Norwegian Government

10,53 %

REPUBLIC OF CHILE

8,42 %

UK Government

8,13 %

Portugese Government

7,81 %

Mexican Government

7,78 %

CZECH REPUBLIC

7,71 %

Uruguay Government

7,15 %

REPUBLIC OF PERU

6,21 %

Croatia Government International Bond

5,17 %

Se oversikt over alle investeringer

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.