Hopp til hovedinnholdet
SKAGEN Insight A pr. 30.04.2019

Informasjonsteknologi

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Maxell Holdings Ltd 76 200 11 208 181 9 992 772 4,63 %
Conduent Inc 75 150 8 797 874 8 265 201 3,83 %
Ericsson 45 000 2 679 733 3 850 569 1,78 %
Diebold Nixdorf Inc 4 500 194 758 394 382 0,18 %
Sum Informasjonsteknologi 22 880 546 22 502 924 10,43 %

Communication Services

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Telecom Italia Spa 2 107 500 9 782 279 9 492 582 4,40 %
Sum Communication Services 9 782 279 9 492 582 4,40 %

Defensive konsumvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Stock Spirits Group Plc 280 205 6 209 963 6 989 310 3,24 %
Hain Celestial Group Inc Ltd 33 030 6 343 671 6 291 972 2,92 %
Sum Defensive konsumvarer 12 553 634 13 281 282 6,16 %

Inntektsavhengige forbruksvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Hudson's Bay Co 178 200 10 416 310 8 579 394 3,98 %
Newell Brands Inc 39 600 6 294 228 4 884 114 2,26 %
Hyundai Motor Co Pref (2pb) 6 380 4 970 013 4 133 227 1,92 %
Sum Inntektsavhengige forbruksvarer 21 680 551 17 596 735 8,16 %

Kapitalvarer, service og transport

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Teikoku Sen-I Co Ltd 86 400 13 647 508 16 617 008 7,70 %
Pasona Group Inc 91 900 10 373 713 12 536 282 5,81 %
Armstrong Flooring Inc 88 864 10 314 153 11 090 719 5,14 %
Eltel AB 636 940 15 635 758 10 981 535 5,09 %
Rexel SA 82 543 11 743 386 9 662 686 4,48 %
General Electric 107 100 9 394 588 9 460 346 4,38 %
Kyushu Railway Company 32 700 9 449 618 9 180 022 4,25 %
Katakura Industries Co Ltd 87 770 9 152 940 8 719 320 4,04 %
ABB Ltd 33 570 6 015 915 5 965 973 2,77 %
GEA Group AG 23 968 8 155 904 5 808 930 2,69 %
Bilfinger SE 7 033 2 662 357 2 227 272 1,03 %
dormakaba Holding AG 228 1 366 247 1 485 202 0,69 %
Sum Kapitalvarer, service og transport 107 912 087 103 735 295 48,08 %

Medisin

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Perrigo Company 8 190 4 407 458 3 362 360 1,56 %
Assertio Therapeutics Inc 52 303 3 059 596 1 876 037 0,87 %
Sum Medisin 7 467 054 5 238 397 2,43 %

Bank og finans

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Banca Popolare di Sondrio SCPA 267 300 7 982 365 6 268 520 2,91 %
Dai-ichi Life Holdings 50 400 7 154 920 6 234 170 2,89 %
Sum Bank og finans 15 137 285 12 502 690 5,79 %

Råvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
thyssenkrupp 154 000 28 294 931 18 661 867 8,65 %
BHP Group Ltd 18 800 3 536 780 4 275 181 1,98 %
Sum Råvarer 31 831 711 22 937 048 10,63 %

Nyttetjenester

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
E.ON 21 600 1 819 491 1 999 605 0,93 %
Sum Nyttetjenester 1 819 491 1 999 605 0,93 %

Real Estate

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Immofinanz 12 485 2 522 788 2 768 791 1,28 %
Sum Real Estate 2 522 788 2 768 791 1,28 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 233 587 426 212 055 349 98,28 %
Disponibel likviditet 3 700 596 1,72 %
Sum andelskapital 215 755 945 100,00 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.