Hopp til hovedinnholdet
SKAGEN Insight A pr. 30.08.2019

Communication Services

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Telecom Italia SpA/Milano 1 389 000 6 953 625 6 446 500 3,09 %
Sum Communication Services 6 953 625 6 446 500 3,09 %

Informasjonsteknologi

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Maxell Holdings Ltd 75 647 11 280 983 9 319 357 4,47 %
Conduent Inc 119 000 12 316 799 7 082 511 3,40 %
Ericsson LM-B SHS 35 800 2 218 192 2 539 237 1,22 %
Sum Informasjonsteknologi 25 815 974 18 941 105 9,09 %

Kapitalvarer, service og transport

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Teikoku Sen-I Co Ltd 95 800 15 377 040 13 437 642 6,45 %
Eltel AB 636 940 15 743 960 12 388 613 5,94 %
Pasona Group Inc 95 700 11 189 243 11 707 691 5,62 %
Katakura Industries Co Ltd 92 400 9 639 291 10 011 868 4,80 %
Kyushu Railway Co 28 688 8 190 017 7 838 799 3,76 %
General Electric Co 93 902 8 382 654 7 009 409 3,36 %
Armstrong Flooring Inc 112 178 12 705 577 6 956 798 3,34 %
Rexel SA 68 999 9 313 395 6 659 493 3,20 %
ABB (CHF) 37 300 6 883 928 6 463 290 3,10 %
Gea Group 21 580 7 204 723 5 308 828 2,55 %
Nilfisk Holding A/S 19 700 4 936 048 4 062 750 1,95 %
Bilfinger Berger 7 800 2 862 816 1 888 321 0,91 %
Sum Kapitalvarer, service og transport 112 428 692 93 733 502 44,98 %

Medisin

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Perrigo Co 9 100 4 815 741 3 886 317 1,86 %
Assertio Therapeutics Inc 58 000 3 194 804 764 179 0,37 %
Sum Medisin 8 010 545 4 650 496 2,23 %

Bank og finans

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Dai-ichi Life Holdings Inc 56 000 8 061 840 6 956 590 3,34 %
Banca Popolare di Sondrio SCPA 296 500 8 598 668 5 085 934 2,44 %
Sum Bank og finans 16 660 508 12 042 524 5,78 %

Råvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Thyssenkrupp AG 160 800 27 859 682 17 939 050 8,61 %
Roxgold Inc 815 000 4 816 256 7 372 393 3,54 %
Sum Råvarer 32 675 938 25 311 443 12,15 %

Defensive konsumvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Stock Spirits Group PLC 280 205 6 218 596 7 339 717 3,52 %
Hain Celestial Group Inc/The 36 700 7 079 124 6 349 390 3,05 %
Sum Defensive konsumvarer 13 297 720 13 689 107 6,57 %

Inntektsavhengige forbruksvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Hudson's Bay Co 111 692 6 464 747 7 768 999 3,73 %
Newell Brands Inc 44 000 6 730 497 6 628 820 3,18 %
Hyundai Motor Co (pref shs) 7 080 5 320 996 4 598 884 2,21 %
LEC Inc 48 500 4 804 053 4 015 215 1,93 %
Sum Inntektsavhengige forbruksvarer 23 320 293 23 011 918 11,04 %

Nyttetjenester

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
E.ON SE 23 950 2 059 688 2 030 301 0,97 %
Sum Nyttetjenester 2 059 688 2 030 301 0,97 %

Real Estate

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Immofinanz AG 13 840 2 715 406 3 525 589 1,69 %
Sum Real Estate 2 715 406 3 525 589 1,69 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 243 938 389 203 382 485 97,60 %
Disponibel likviditet 5 008 880 2,40 %
Sum andelskapital 208 391 365 100,00 %
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.