Hopp til hovedinnholdet
SKAGEN Insight A pr. 28.02.2019

Kapitalvarer, service og transport

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Teikoku Sen-I Co Ltd 95 900 15 190 387 19 038 282 8,34 %
Hertz Global Holdings Inc 87 000 13 161 509 14 189 640 6,21 %
Armstrong Flooring Inc 98 738 11 690 706 12 325 343 5,40 %
Eltel AB 670 463 16 574 105 10 694 288 4,68 %
Pasona Group Inc 83 000 9 230 387 10 197 830 4,47 %
Rexel SA 91 714 13 128 257 9 740 798 4,27 %
Kyushu Railway Company 32 500 9 311 307 9 520 533 4,17 %
Katakura Industries Co Ltd 95 870 10 047 674 9 221 317 4,04 %
General Electric Co 92 000 8 496 494 8 302 055 3,64 %
GEA Group AG 26 631 9 178 866 5 410 696 2,37 %
ABB Ltd 23 000 4 465 769 3 885 706 1,70 %
Bilfinger SE 7 815 2 972 289 2 583 970 1,13 %
dormakaba Holding AG 253 1 539 831 1 374 533 0,60 %
Wabtec Corporation 361 249 344 227 387 0,10 %
Sum Kapitalvarer, service og transport 125 236 925 116 712 378 51,11 %

Informasjonsteknologi

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Maxell Holdings Ltd 75 600 11 538 913 9 486 257 4,15 %
Conduent Inc 74 000 8 877 268 9 281 678 4,06 %
Ericsson 50 000 2 981 028 3 917 594 1,72 %
Diebold Nixdorf Inc 35 000 1 449 933 2 592 038 1,14 %
Sum Informasjonsteknologi 24 847 142 25 277 567 11,07 %

Inntektsavhengige forbruksvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Hudson's Bay Co 151 807 9 374 341 7 676 932 3,36 %
Newell Brands Inc 44 000 6 910 839 6 087 671 2,67 %
Hyundai Motor Co Pref (2pb) 7 100 5 530 719 4 344 663 1,90 %
Sum Inntektsavhengige forbruksvarer 21 815 899 18 109 266 7,93 %

Defensive konsumvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Stock Spirits Group Plc 294 953 6 542 855 7 663 079 3,36 %
Hain Celestial Group Inc Ltd 36 700 7 140 404 5 988 887 2,62 %
Sum Defensive konsumvarer 13 683 259 13 651 966 5,98 %

Råvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
thyssenkrupp 135 800 26 028 468 17 429 291 7,63 %
BHP Group Ltd 21 000 3 924 163 4 755 716 2,08 %
Sum Råvarer 29 952 631 22 185 007 9,72 %

Nyttetjenester

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
E.ON 24 000 2 029 803 2 255 219 0,99 %
Sum Nyttetjenester 2 029 803 2 255 219 0,99 %

Bank og finans

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Banca Popolare di Sondrio SCPA 247 000 7 704 514 6 167 210 2,70 %
Dai-ichi Life Holdings Inc 21 510 3 594 782 2 787 546 1,22 %
Sum Bank og finans 11 299 296 8 954 756 3,92 %

Communication Services

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Telecom Italia Spa 2 300 000 11 553 227 10 652 951 4,67 %
Sum Communication Services 11 553 227 10 652 951 4,67 %

Medisin

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Perrigo Company 6 233 3 781 985 2 641 554 1,16 %
Assertio Therapeutics Inc 58 114 3 384 695 2 067 326 0,91 %
Sum Medisin 7 166 680 4 708 880 2,06 %

Real Estate

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Immofinanz 13 872 2 801 133 2 969 593 1,30 %
Sum Real Estate 2 801 133 2 969 593 1,30 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 250 385 995 225 477 583 98,74 %
Disponibel likviditet 2 880 972 1,26 %
Sum andelskapital 228 358 555 100,00 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.