Hopp til hovedinnholdet
SKAGEN Insight A pr. 31.10.2019

Inntektsavhengige forbruksvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Newell Brands Inc 44 000 6 730 497 7 669 916 3,61 %
Hudson's Bay Co 95 900 5 550 704 6 680 756 3,15 %
Hyundai Motor Co 7 080 5 320 996 4 434 335 2,09 %
LEC Inc 18 500 1 832 474 1 723 697 0,81 %
Tachi-S Co Ltd 8 800 1 051 629 1 085 255 0,51 %
Sum Inntektsavhengige forbruksvarer 20 486 300 21 593 959 10,17 %

Communication Services

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Telecom Italia SpA/Milano 1 830 000 9 039 516 9 708 283 4,57 %
AT&T Inc 3 100 1 052 322 1 087 455 0,51 %
Sum Communication Services 10 091 838 10 795 738 5,09 %

Kapitalvarer, service og transport

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Eltel AB 626 940 15 496 779 12 187 606 5,74 %
Teikoku Sen-I Co Ltd 60 800 9 759 124 10 353 817 4,88 %
Katakura Industries Co Ltd 82 400 8 596 077 9 812 005 4,62 %
Pasona Group Inc 70 700 8 266 243 9 319 523 4,39 %
Rexel SA 79 000 10 338 766 8 973 220 4,23 %
General Electric Co 80 300 7 022 052 7 364 050 3,47 %
Armstrong Flooring Inc 112 178 12 705 577 6 133 315 2,89 %
ABB (CHF) 31 500 5 652 076 6 074 098 2,86 %
Gea Group 13 080 4 366 903 3 682 429 1,73 %
Nilfisk Holding A/S 19 700 4 936 048 3 056 168 1,44 %
Bilfinger Berger 7 800 2 862 816 2 336 484 1,10 %
Kyushu Railway Co 6 688 1 909 329 2 033 583 0,96 %
Sum Kapitalvarer, service og transport 91 911 790 81 326 298 38,31 %

Medisin

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Perrigo Co 9 100 4 815 741 4 400 103 2,07 %
Assertio Therapeutics Inc 58 000 3 194 804 458 297 0,22 %
Sum Medisin 8 010 545 4 858 400 2,29 %

Bank og finans

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Dai-ichi Life Holdings Inc 56 000 8 061 840 8 492 400 4,00 %
Nordea Bank Abp 98 800 6 184 247 6 624 377 3,12 %
Banca Popolare di Sondrio SCPA 234 500 6 800 633 4 280 437 2,02 %
Sum Bank og finans 21 046 720 19 397 214 9,14 %

Informasjonsteknologi

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Maxell Holdings Ltd 70 647 10 535 350 9 000 518 4,24 %
Conduent Inc 119 000 12 316 799 6 659 396 3,14 %
Ericsson LM-B SHS 81 700 5 927 905 6 602 071 3,11 %
Quadient SAS 28 200 5 330 277 5 571 862 2,62 %
Sum Informasjonsteknologi 34 110 331 27 833 847 13,11 %

Råvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Thyssenkrupp AG 125 800 21 795 697 16 504 150 7,77 %
Roxgold Inc 715 000 4 599 355 4 896 029 2,31 %
Sum Råvarer 26 395 052 21 400 179 10,08 %

Nyttetjenester

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
E.ON SE 23 950 2 059 688 2 212 823 1,04 %
Sum Nyttetjenester 2 059 688 2 212 823 1,04 %

Real Estate

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Immofinanz AG 13 840 2 715 406 3 634 272 1,71 %
Sum Real Estate 2 715 406 3 634 272 1,71 %

Defensive konsumvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Hain Celestial Group Inc/The 36 700 7 079 124 7 872 824 3,71 %
Stock Spirits Group PLC 320 205 7 253 275 7 780 539 3,67 %
Sum Defensive konsumvarer 14 332 399 15 653 363 7,37 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 231 160 069 208 706 093 98,32 %
Disponibel likviditet 3 572 527 1,68 %
Sum andelskapital 212 278 620 100,00 %
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.