Hopp til hovedinnholdet
SKAGEN Insight A pr. 31.12.2018

Defensive konsumvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Stock Spirits Group Plc 249 953 5 456 598 5 734 210 3,01 %
Hain Celestial Group Inc Ltd 36 700 7 140 404 5 039 498 2,65 %
Seven & i Holdings Co Ltd 1 950 670 015 735 553 0,39 %
Sum Defensive konsumvarer 13 267 017 11 509 261 6,05 %

Kapitalvarer, service og transport

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Teikoku Sen-I Co Ltd 83 521 12 869 286 14 313 117 7,52 %
Hertz Global Holdings Inc 90 474 13 896 025 10 692 382 5,62 %
Armstrong Flooring Inc 98 738 11 690 706 10 121 714 5,32 %
Rexel SA 91 714 13 128 257 8 444 534 4,44 %
Eltel AB 642 463 16 193 971 8 034 385 4,22 %
Katakura Industries Co Ltd 83 870 8 950 462 7 361 742 3,87 %
ABB Ltd 44 198 9 321 178 7 260 950 3,82 %
GEA Group AG 26 631 9 178 866 5 932 355 3,12 %
Pasona Group Inc 64 500 7 356 920 5 727 656 3,01 %
General Electric Co 74 542 8 098 416 4 885 567 2,57 %
Bilfinger SE 7 815 2 972 289 1 971 449 1,04 %
dormakaba Holding AG 253 1 539 831 1 318 380 0,69 %
Sum Kapitalvarer, service og transport 115 196 207 86 064 231 45,24 %

Inntektsavhengige forbruksvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Hudson's Bay Co 151 807 9 374 341 7 019 516 3,69 %
Hyundai Motor Co Pref (2pb) 11 092 8 476 145 6 638 368 3,49 %
General Motors Co 15 451 5 229 015 4 474 770 2,35 %
Newell Brands Inc 16 600 2 326 305 2 671 810 1,40 %
Sum Inntektsavhengige forbruksvarer 25 405 806 20 804 464 10,94 %

Real Estate

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Immofinanz 13 872 2 801 173 2 870 442 1,51 %
Sum Real Estate 2 801 173 2 870 442 1,51 %

Bank og finans

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Banca Popolare di Sondrio SCPA 199 271 6 540 051 5 192 627 2,73 %
Dai-ichi Life Holdings Inc 21 510 3 594 782 2 914 354 1,53 %
Sum Bank og finans 10 134 833 8 106 981 4,26 %

Informasjonsteknologi

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Maxell Holdings Ltd 66 682 10 435 646 7 604 238 4,00 %
Diebold Nixdorf 210 332 21 198 484 4 534 430 2,38 %
Conduent Inc 48 229 6 191 980 4 438 738 2,33 %
Ericsson LM-B SHS 50 000 2 981 028 3 806 392 2,00 %
Sum Informasjonsteknologi 40 807 138 20 383 798 10,72 %

Medisin

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Perrigo Company 6 233 3 781 985 2 091 158 1,10 %
Assertio Therapeutics Inc 58 114 3 384 695 1 816 377 0,95 %
Sum Medisin 7 166 680 3 907 535 2,05 %

Communication Services

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Telecom Italia Spa 2 304 542 12 644 609 9 514 321 5,00 %
Sum Communication Services 12 644 609 9 514 321 5,00 %

Råvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
thyssenkrupp 92 629 20 340 201 13 737 760 7,22 %
BHP Group Ltd 36 400 6 814 603 7 594 885 3,99 %
Sum Råvarer 27 154 804 21 332 645 11,21 %

Nyttetjenester

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
E.ON 33 511 2 860 867 2 862 229 1,50 %
Sum Nyttetjenester 2 860 867 2 862 229 1,50 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 257 439 134 187 355 907 98,49 %
Disponibel likviditet 2 870 041 1,51 %
Sum andelskapital 190 225 948 100,00 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.