Hopp til hovedinnholdet

Morningstar Sustainability Rating

SKAGEN Insight investerer i en bred og aktivt forvaltet portefølje av selskaper knyttet til noen av de mest attraktive aktivistkampanjer i verden. Aktivister ønsker å skape verdier gjennom å forbedre selskaper. SKAGEN Insight «skygger» aktivistene ved å investere i disse selskapene.

Målet er å gi best mulig risikojustert avkastning.

Fondet passer for dem med minst fem års investeringshorisont.

Siste rapport for fondet:

calendar_today
Skift visning:


Periode
Kurs
Sist oppdatert:
sist oppdatert:

Fondets referanseindeks er MSCI World Index. Perioder over 12 mnd viser gjennomsnittlig årlig avkastning.

Beregn avkastning (i NOK)

calendar_today
calendar_today
Start Forvaltningskapital* Min.tegn.beløp Referanseindeks ISIN
21.08.2017 198 mill. NOK 250,00 NOK MSCI World Index NO0010801558
i
*Data for fondet, inklusiv alle andelsklasser, ved månedsslutt. Oppdateres den 10. hver måned.

Tomas Johansson

Porteføljeforvalter
SKAGEN Insight
Geografisk distribusjon av investering

26,29 %

Kapitalvarer, service og transport

13,69 %

Bank og finans

11,26 %

Informasjonsteknologi

10,60 %

Råvarer

10,58 %

Communication Services

9,23 %

Inntektsavhengige forbruksvarer

7,08 %

Defensive konsumvarer

4,18 %

Nyttetjenester

3,04 %

Likviditet

2,41 %

Medisin

1,65 %

Real Estate

Pr dato 31.12.2019 - 52,18 % av den totale porteføljen

Se oversikt over alle investeringer
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.