Hopp til hovedinnholdet
SKAGEN Høyrente pr. 31.12.2018

Rentefond

Verdipapir Valuta Forfallsdato Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sbanken ASA NOK 17.01.2020 105 733 128 3,60 %
BKK AS NOK 22.01.2021 105 048 720 3,57 %
Entra ASA NOK 08.08.2019 85 301 627 2,90 %
Sandnes Sparebank NOK 14.01.2020 80 554 476 2,74 %
BN Bank ASA NOK 16.03.2020 80 330 133 2,73 %
Olav Thon Eiendomsselskap ASA NOK 19.05.2020 73 601 836 2,50 %
SpareBank 1 Østlandet NOK 22.11.2019 69 603 060 2,37 %
Spb 1 Søre Sunnmøre 14/19 FRN NOK 20.08.2019 61 262 337 2,08 %
Agder Energi AS NOK 28.01.2019 60 297 240 2,05 %
Eiendomskreditt AS NOK 26.01.2021 60 243 760 2,05 %
Santander Consu AS 1,64% CERT 365 221119 NOK 22.11.2019 60 086 480 2,04 %
Sparebank 1 SMN NOK 04.05.2020 57 349 803 1,95 %
Hafslund ASA NOK 28.05.2019 57 171 086 1,94 %
Sparebanken Sør NOK 19.03.2020 55 315 773 1,88 %
Olav Thon Eiendomsselskap ASA NOK 18.10.2019 53 256 779 1,81 %
Sparebank 1 Nord-Norge NOK 22.06.2020 50 224 128 1,71 %
Brage Finans AS 18/19 FRN NOK 27.12.2019 49 943 872 1,70 %
LeasePlan Corp NV FRN 31.03.2020 NOK 31.03.2020 49 864 350 1,70 %
Steen & Strøm AS NOK 09.08.2021 49 710 894 1,69 %
Schibsted ASA NOK 22.06.2020 49 168 282 1,67 %
Yara International ASA 14/19 FRN NOK 18.12.2019 45 105 058 1,53 %
Eiendomskreditt AS 17/20 FRN NOK 27.03.2020 43 174 857 1,47 %
Melhus Spb 16/20 FRN NOK 02.06.2020 40 477 836 1,38 %
Sparebank 1 SMN NOK 13.01.2020 40 288 511 1,37 %
Kredittforeningen for Sparebanker NOK 09.12.2019 40 194 967 1,37 %
Vegamot AS 1,52% CERT 181 150519 NOK 15.05.2019 40 068 985 1,36 %
Brage Finans AS 18/20 FRN NOK 30.10.2020 40 026 627 1,36 %
OBOS BBL 14/19 FRN NOK 09.12.2019 37 086 414 1,26 %
Kredittforeningen for Sparebanker NOK 17.09.2019 35 208 806 1,20 %
Sparebank 1 Østfold Akershus NOK 18.11.2019 32 164 160 1,09 %
Lillesands Spb 17/20 FRN NOK 16.01.2020 31 286 705 1,06 %
Sparebank 1 SR-Bank NOK 21.06.2021 30 403 447 1,03 %
Spb 1 Lom og Skjåk 16/20 FRN NOK 28.04.2020 30 327 825 1,03 %
Kongsberg Gruppen ASA 16/20 FRN NOK 05.03.2020 30 157 743 1,03 %
Santander Consumer Bank AS NOK 08.08.2019 30 154 832 1,03 %
Spb 1 SR-Bank ASA 1,49% CERT 365 151119 NOK 15.11.2019 30 052 314 1,02 %
Bien Spb ASA 1,635% CERT 365 271119 NOK 27.11.2019 30 027 480 1,02 %
Eidsiva Energi AS 1,75% CERT 365 281119 NOK 28.11.2019 30 020 166 1,02 %
Bane NOR Eiendom AS 18/21 FRN NOK 09.11.2021 29 923 660 1,02 %
Sparebank 1 SMN NOK 03.09.2021 29 919 720 1,02 %
Lillestrøm Spb 17/20 FRN NOK 27.05.2020 28 164 292 0,96 %
Elkem ASA 18/21 FRN NOK 06.12.2021 28 047 687 0,95 %
Helgeland Sparebank NOK 09.03.2020 25 192 708 0,86 %
Hafslund AS 18/20 FRN NOK 28.08.2020 24 956 288 0,85 %
Spb Øst 14/19 2,95% NOK 15.08.2019 20 397 488 0,69 %
Bien Spb ASA 16/20 FRN NOK 14.09.2020 20 207 198 0,69 %
Harstad Spb 16/20 FRN NOK 14.05.2020 20 197 278 0,69 %
SpareBank 1 Østlandet NOK 01.09.2020 20 112 293 0,68 %
Vasakronan AB 15/19 FRN NOK 18.06.2019 20 028 448 0,68 %
Vegamot AS 1,52% CERT 181 230519 NOK 23.05.2019 20 027 269 0,68 %
BKK AS NOK 22.05.2020 18 088 068 0,62 %
Rørosbanken Rø Spb 1,72% CERT 365 171219 NOK 17.12.2019 18 022 549 0,61 %
Rørosbanken Røros Spb 16/20 FRN NOK 20.03.2020 15 104 957 0,51 %
Citycon Treasury B.V 15/21 FRN C NOK 01.03.2021 15 077 728 0,51 %
Blaker Spb 18/21 FRN NOK 15.11.2021 14 994 562 0,51 %
Drangedal Spb FRN CERT 365 141119 NOK 14.11.2019 13 017 229 0,44 %
Kongsberg Gruppen ASA 18/21 FRN NOK 06.12.2021 12 003 638 0,41 %
Norwegian Property ASA 17/20 FRN NOK 09.11.2020 10 059 507 0,34 %
Storebrand Bank ASA 12/19 4,45% NOK 08.10.2019 5 160 835 0,18 %
Aasen Spb 15/20 FRN NOK 20.07.2020 5 048 900 0,17 %
Spb Telemark 15/20 FRN NOK 19.06.2020 5 025 907 0,17 %
Selbu Spb 18/21 FRN NOK 13.09.2021 4 979 280 0,17 %
Sum Rentefond 2 374 051 986 80,76 %

Sum

Verdipapir Valuta Forfallsdato Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 2 374 051 986 80,76 %
Disponibel likviditet 565 632 965 19,24 %
Sum andelskapital 2 939 684 951 100,00 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.