Hopp til hovedinnholdet

Målet er å være det beste lavrisiko pengemarkedsfondet i det norske markedet, gjennom å investere i en aktivt forvaltet og diversifisert portefølje av norske obligasjoner og bankinnskudd med svært lav risiko.

Fondet er et pengemarkedsfond med lav risiko og er et godt alternativ til høyrentekonto i bank, enten alene eller som del i en veldiversifisert portefølje med kort investeringshorisont.

SKAGEN har foreslått å slå sammen SKAGEN Høyrente og SKAGEN Høyrente Institusjon. Dersom fusjonen blir godkjent vil SKAGEN Høyrente overta andelene i begge fond rundt 20. oktober 2017.

Siste rapport for fondet:

 

 

1000 NOK
250 NOK
Skift visning:


Periode
Kurs
Sist oppdatert:
sist oppdatert:

Fondets referanseindeks er Statsobligasjonsindeks 0.25. Perioder over 12 mnd viser gjennomsnittlig årlig avkastning. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for.

Beregn avkastning (i NOK)

Start Forvaltningskapital* Min.tegn.beløp Referanseindeks ISIN
14.03.2003 435 mill. NOK 5 000 000,00 NOK Statsobligasjonsindeks 0.25 NO0010178106
i
*Data for fondet, inklusiv alle andelsklasser, ved månedsslutt. Oppdateres den 10. hver måned.

Ola Sjöstrand

Porteføljeforvalter
SKAGEN Credit,
SKAGEN Høyrente,
SKAGEN Krona,
SKAGEN Høyrente Institusjon

Elisabeth Gausel

Porteføljeforvalter
SKAGEN Høyrente,
SKAGEN Krona,
SKAGEN Høyrente Institusjon

Pr dato 31.08.2017 - 61,18 % av den totale porteføljen

Gjensidige

9,41 %

Sparebanken Vest

9,37 %

Sparebank1 SMN

8,80 %

Sparebank 1 Nord-Norge

5,79 %

Sandnes Sparebank

4,65 %

SpareBank 1 Østlandet

4,65 %

Santander Consumer Bank

4,64 %

Helgeland Sparebank

4,63 %

Sparebanken Møre

4,62 %

Kredittforeningen for sparebanker

4,61 %

Se oversikt over alle investeringer

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.