Hopp til hovedinnholdet
Skift visning:


Periode
Kurs
Sist oppdatert:
sist oppdatert:

Fondets referanseindeks er Statsobligasjonsindeks 0.25. Perioder over 12 mnd viser gjennomsnittlig årlig avkastning. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for.

Beregn avkastning (i NOK)

Start Forvaltningskapital* Min.tegn.beløp Referanseindeks ISIN
14.03.2003 429 mill. NOK 5 000 000,00 NOK Statsobligasjonsindeks 0.25 NO0010178106
i
*Data for fondet, inklusiv alle andelsklasser, ved månedsslutt. Oppdateres den 10. hver måned.

Ola Sjöstrand

Porteføljeforvalter
SKAGEN Credit,
SKAGEN Høyrente,
SKAGEN Krona,
SKAGEN Høyrente Institusjon

Elisabeth Gausel

Porteføljeforvalter
SKAGEN Høyrente,
SKAGEN Krona,
SKAGEN Høyrente Institusjon

Pr dato 28.04.2017 - 64,18 % av den totale porteføljen

Gjensidige

9,47 %

Sparebank1 SMN

8,90 %

Sparebanken Vest

8,05 %

Sparebank 1 Nordvest

7,25 %

Sparebank 1 Nord-Norge

5,86 %

Sparebanken Øst

5,84 %

Sandnes Sparebank

4,71 %

SpareBank 1 Østlandet

4,71 %

Santander Consumer Bank

4,70 %

Sparebank 1 Telemark

4,69 %

Se oversikt over alle investeringer

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.