Hopp til hovedinnholdet

Morningstar

Målet er å gi andelseierne best mulig risikojustert avkastning over tid, gjennom å investere i en portefølje som består av 60 prosent av våre aksjefond og 40 prosent av våre rentefond.

SKAGEN Balanse 60/40 passer for investorer som ønsker å spre investeringene sine mellom aksje- og rentefond og ha en automatisk rebalansering for å holde denne balansen jevn.

SKAGEN vil i løpet av høsten 2017 foreslå å slå SKAGEN Balanse 60/40 sammen med SKAGEN Select 60. 

Mer om sammenslåing

1000 NOK
250 NOK
Skift visning:


Periode
Kurs
Sist oppdatert:
sist oppdatert:

SKAGEN Balanse 60/40 gjør det mange syns er vanskelig: Det kjøper andeler i aksjefond i nedgangstider og andeler i rentefond i oppgangsperioder. Således opprettholdes balansen på 60/40 over tid. Fondets referanseindeks er SKAGEN Balanse 60/40 kombinert indeks. Perioder over 12 mnd viser gjennomsnittlig årlig avkastning.

Beregn avkastning (i NOK)

Start Forvaltningskapital* Min.tegn.beløp Referanseindeks ISIN
29.02.2012 339 mill. NOK 250,00 NOK SKAGEN Balanse 60/40 kombinert indeks NO0010492416
i
*Data for fondet, inklusiv alle andelsklasser, ved månedsslutt. Oppdateres den 10. hver måned.

Beate Bredesen

Porteføljeforvalter
SKAGEN Balanse

Pr dato 31.08.2017 - 99,73 % av den totale porteføljen

SKAGEN Global

29,16 %

SKAGEN Høyrente

15,48 %

SKAGEN Høyrente Institusjon

15,44 %

SKAGEN Kon-Tiki

14,66 %

SKAGEN Vekst

14,54 %

SKAGEN Avkastning

10,44 %

Se oversikt over alle investeringer

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.