Hopp til hovedinnholdet
Dine andeler i SKAGEN Balanse 60/40 er nå i prosessen med å bli overført til SKAGEN Select 60 som et ledd i fusjonen mellom de to fondene. Se lenke til mer info. lenger nede på siden.

Morningstar

Målet er å gi andelseierne best mulig risikojustert avkastning over tid, gjennom å investere i en portefølje som består av 60 prosent av våre aksjefond og 40 prosent av våre rentefond.

SKAGEN Balanse 60/40 passer for investorer som ønsker å spre investeringene sine mellom aksje- og rentefond og ha en automatisk rebalansering for å holde denne balansen jevn.

Finanstilsynet har godkjent SKAGENs forslag om å slå sammen SKAGEN Balanse 60/40 og SKAGEN Select 60. Fusjonen ble vedtatt på andelseiermøte 29. november 2017 og vil bli gjennomført 15. desember 2017.

Mer om sammenslåing
Skift visning:


Periode
Kurs
Sist oppdatert:
sist oppdatert:

SKAGEN Balanse 60/40 gjør det mange syns er vanskelig: Det kjøper andeler i aksjefond i nedgangstider og andeler i rentefond i oppgangsperioder. Således opprettholdes balansen på 60/40 over tid. Fondets referanseindeks er SKAGEN Balanse 60/40 kombinert indeks. Perioder over 12 mnd viser gjennomsnittlig årlig avkastning.

Beregn avkastning (i NOK)

Start Forvaltningskapital* Min.tegn.beløp Referanseindeks ISIN
29.02.2012 mill. 250,00 NOK SKAGEN Balanse 60/40 kombinert indeks NO0010492416
i
*Data for fondet, inklusiv alle andelsklasser, ved månedsslutt. Oppdateres den 10. hver måned.
Se oversikt over alle investeringer

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.