Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Kurs

1 088,05 NOK

Pr dato 07.06.2023

Siste 3 år

7,63%

Gj. snitt årlig avkastning

Risiko

Risikoprofil 4 / 7

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt. Oversikt over kostnader finnes på www.skagenfondene.no/kostnader.

ISIN
NO0010876444

Løpende kostnad
0,35%

Anbefalt konto
Investorkonto

Minimumsbeløp
100 NOK

Investeringsprofil

Storebrand Nordic High Yield har som mål å oppnå langsiktig meravkastning utover fondets referanseindeks. Fondet investerer hovedsakelig i rentepapirer (lån) med høy risiko, såkalte high yield obligasjoner. Fokus vil være nordiske utstedelser innenfor BB segmentet, men forvalter har store frihetsgrader knyttet til kredittkvalitet, geografi og forfallstid. Laveste tillatte kredittkvalitet på investeringstidspunktet er B-, og omsetning av slike rentepapirer er vesentlig mindre likvid enn omsetning av rentepapirer med høyere kredittkvalitet (såkalt investment grade). Ved fravær av offisielle kredittratinger, legges forvaltningsselskapets kredittvurdering til grunn. Fondet kan også investere i ansvarlige lån og fondsobligasjoner, som også har generelt høyere risiko enn andre obligasjoner. For å redusere risiko fordeles investeringene på mange utstedere. Investeringer i annen denominering enn norske kroner vil normalt valutasikres. Forvalter forsøker å velge de mest attraktive verdipapirene basert på egne analyser.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt. Oversikt over kostnader finnes på www.skagenfondene.no/kostnader.

keyboard_arrow_up