Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Honoraret dekker tjenestene vi leverer i forbindelse med distribusjon av eksterne fond, slik som handelsplattform (kjøp, salg og administrasjon) og videreutvikling av eksisterende tjenester, kundeservice, skatterapportering, informasjonsdeling, m.m.

Vi legger stor vekt på å skape gode løsninger og videreutvikle funksjonalitet som kommer kundene våre til gode. Plattformhonorar bidrar derfor til å kunne skape merverdi for deg som kunde.

På SKAGEN sin handelsportal er det kun fond fra eksterne produsenter som er gjenstand for plattformhonorar. SKAGEN sine egne fond vil ikke bli belastet dette honoraret.

Slik fungerer honorarmodellen 

I SKAGEN bestemmes plattformhonoraret av hvor mye penger du har under forvaltning på vår plattform. I beregningen inngår også beholdningen du har i SKAGENs fond, men du betaler ikke plattformavgift for våre fond. Avgiften vil bli lavere jo større beholdning du har på plattformen. Prisen er uavhengig av om du sparer i et indeks- eller aktivt forvaltet fond.

tabell_plattformhonorar.jpg

Det er din samlede beholdning som danner grunnlaget for beregning av plattformhonoraret.  

Totalprisen for eksterne fond

Total årlig kostnad er summen av forvaltningshonorar (fast og variabelt) og plattformhonorar, og fratrukket returprovisjon. Totalkostnaden blir oppgitt i prosent per år. All returprovisjon som SKAGEN mottar, vil i sin helhet blir videreført til kundene.

Slik belastes plattformhonoraret

Plattformhonoraret er oppgitt i prosent per år, men beregnes månedlig og belastes kvartalsvis.  Oversikt over alle dine transaksjoner kan du finne i vår handelsportal. 

Det belastes plattformhonorar separat for beholdningen på Aksjesparekonto:

Honoraret belastes ved trekk fra din kontantbeholdning på Aksjesparekonto. Dersom du ikke har dekning for beløpet, vil du kunne innbetale ved bruk av en engangsfullmakt. Denne muligheten vil du finne i handelsportalen. Betaling kan blant annet gjennomføres ved belastning av kontantbeholdning på aksjesparekonto, overføring av midler som står på en konto, belastning av bankkonto, bruk av tilbakeholdsrett, bruk av motregning eller i form av dekningssalg av andeler.

Utbetaling av returprovisjon

Gjennom våre avtaler med fondsprodusentene på vår plattform, samler SKAGEN inn returprovisjon. Disse returprovisjonene blir i sin helhet betalt til våre kunder. Utbetalingen av provisjonene vil bli foretatt kvartalsvis. Det vil være ulike nivåer på returprovisjonen avhengig av hvilke fond du har investert gjennom året.

For kunder som har eksterne fond på en Aksjesparekonto, vil returprovisjonen bli utbetalt til kontoens kontantbeholdning. En overføring av returprovisjon vil medføre at kontoens kostpris stiger med tilsvarende beløp som overføres.

Skattebehandling av returprovisjon

For kunder som mottar returprovisjon til aksjesparekonto, vil beløpet bli innrapportert til skattemyndighetene og bli beskattet som kapitalinntekt. 

 

 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt. Oversikt over kostnader finnes på www.skagenfondene.no/kostnader.

keyboard_arrow_up