Hopp til hovedinnholdet

Aksjefond

BMO Responsible Global Emerging Markets Equity A

Kurs

232,23 NOK

Pr dato 18.03.2019

Siste 3 år

13,04 %

Gj. snitt årlig avkastning

Risiko

Risikoprofil 5 / 7

ISIN
LU0153359632

Løpende kostnad
1,91%

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
250 NOK

Investeringsprofil

The objective is to provide a medium through which investors may participate in an actively managed portfolio of ordinary shares of companies in emerging markets, which contribute to or benefit from sustainable economic development. The Fund seeks to achieve this by investing in ordinary shares and equity related securities such as warrants and debt securities of companies that are registered in emerging market countries which contribute to or benefit from their sustainable economic development. The manager will only invest in companies that demonstrate a clear commitment to Good Governance and Sustainability.

Kategori Vekstmarkeder

* Fondet har et variabelt kostnadselement i tillegg til de løpende kostnadene. For informasjon om dette, gå inn på "Mer om fondet" og åpne "Kiid" dokumentet.

Opplysningene på denne siden kommer fra Morningstar. SKAGEN kan ikke garantere for riktigheten av disse.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.