Hopp til hovedinnholdet

Aksjefond

DNB Asian Small Cap

Kurs

63,83 NOK

Pr dato 15.03.2019

Siste 3 år

11,68 %

Gj. snitt årlig avkastning

Risiko

Risikoprofil 6 / 7

ISIN
LU0067059799

Løpende kostnad
2,08%

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
250 NOK

Investeringsprofil

DNB Asian Small Cap er et aksjefond som investerer i små og mellomstore bedrifter i vekstmarkedene i Asia eksklusiv Japan. Forvalterne har stor frihet til å gjøre aktive skifter mot de selskaper hvor man ser størst potensial for verdistigning. Fondet kan også investere i pengemarkedsinstrumenter, renterelaterte fond, derivater og i fondsandeler. Derivater kan benyttes for å effektivisere forvaltningen.

Kategori Asia eks. Japan, Små/mellomstore

* Fondet har et variabelt kostnadselement i tillegg til de løpende kostnadene. For informasjon om dette, gå inn på "Mer om fondet" og åpne "Kiid" dokumentet.

Opplysningene på denne siden kommer fra Morningstar. SKAGEN kan ikke garantere for riktigheten av disse.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.