Hopp til hovedinnholdet

Aksjefond

Delphi Global A

Kurs

3 157,35 NOK

Pr dato 15.03.2019

Siste 3 år

8,89 %

Gj. snitt årlig avkastning

Risiko

Risikoprofil 5 / 7

ISIN
NO0010317282

Løpende kostnad
2,00%*

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
1 000 NOK

Investeringsprofil

Delphi Global er et aksjefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i aksjer globalt. Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphi-metoden som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Porteføljen består normalt av 50-60 store og mellomstore selskaper innenfor minimum fem sektorer. Fondet har UCITS status, og referanseindeks er MSCI World NR. Forvaltningshonoraret består av en fast del på 2 prosent og en symmetrisk variabel del som utgjør inntil +/- 2 prosentpoeng pr år. For mer informasjon, se fondets prospekt.

Kategori Globale, Store selskaper, Vekst

* Fondet har et variabelt kostnadselement i tillegg til de løpende kostnadene. For informasjon om dette, gå inn på "Mer om fondet" og åpne "Kiid" dokumentet.

Opplysningene på denne siden kommer fra Morningstar. SKAGEN kan ikke garantere for riktigheten av disse.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.