Hopp til hovedinnholdet

Aksjefond

Danske Invest SICAV - SRI Global SA

Kurs

159,64 NOK

Pr dato 20.03.2019

Siste 3 år

11,18 %

Gj. snitt årlig avkastning

Risiko

Risikoprofil 5 / 7

ISIN
LU1349493418

Løpende kostnad
0,53%

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
250 NOK

Investeringsprofil

The fund is an index tracking fund with an ethical investment policy. The fund invests in equities included in the benchmark of the fund according to ethical restrictions. The fund is passively managed and the fund does not take any active positions in relation to the benchmark. Currency risk may occur in the fund.

Kategori Globale, Store selskaper, Blanding

* Fondet har et variabelt kostnadselement i tillegg til de løpende kostnadene. For informasjon om dette, gå inn på "Mer om fondet" og åpne "Kiid" dokumentet.

Opplysningene på denne siden kommer fra Morningstar. SKAGEN kan ikke garantere for riktigheten av disse.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.