Hopp til hovedinnholdet

Aksjefond

Danske Invest SICAV - Global Emerging Markets Small Cap A (SEK)

Kurs

308,06 NOK

Pr dato 22.03.2019

Siste 3 år

4,74 %

Gj. snitt årlig avkastning

Risiko

Risikoprofil 5 / 7

ISIN
LU0292126785

Løpende kostnad
2,10%

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
250 NOK

Investeringsprofil

Fondet består av små og mellomstore selskaper notert på børser i de nye markedene. Fondet har som mål å investere i selskaper med en lavere markedsverdi enn 2.5 milliarder USD på oppkjøpstidspunkt.

Kategori Vekstmarkeder, Små/mellomstore

* Fondet har et variabelt kostnadselement i tillegg til de løpende kostnadene. For informasjon om dette, gå inn på "Mer om fondet" og åpne "Kiid" dokumentet.

Opplysningene på denne siden kommer fra Morningstar. SKAGEN kan ikke garantere for riktigheten av disse.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.