Hopp til hovedinnholdet

Aksjefond

Danske Invest SICAV - Global Emerging Markets A (NOK)

Kurs

705,71 NOK

Pr dato 19.03.2019

Siste 3 år

8,25 %

Gj. snitt årlig avkastning

Risiko

Risikoprofil 6 / 7

ISIN
LU0085580271

Løpende kostnad
2,05%

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
250 NOK

Investeringsprofil

Fondet investerer i aksjer i emerging markets i Asia, Øst- Europa, Latin Amerika, Afrika og Midt-Østen. Den formelle definisjonen på et emerging market er et land, hvis bruttonasjonalprodukt per innbygger er markant lavere enn gjennomsnittet for de utviklede økonomier. Porteføljens plasseringer er basert på sammensetningen av fondets referanseindeks, som er MSCI Global Emerging Markets Free. Ingen enkelt aksje kan utgjøre mer enn 10 % av den totale porteføljen, og den totale andel av aksjer som hver representerer mer enn 5 % av porteføljen kan samlet ikke utgjøre mer enn 40 % av den totale porteføljen.

Kategori Vekstmarkeder

* Fondet har et variabelt kostnadselement i tillegg til de løpende kostnadene. For informasjon om dette, gå inn på "Mer om fondet" og åpne "Kiid" dokumentet.

Opplysningene på denne siden kommer fra Morningstar. SKAGEN kan ikke garantere for riktigheten av disse.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.