Hopp til hovedinnholdet

Aksjefond

Danske Invest SICAV - Germany A NOK

Kurs

122,34 NOK

Pr dato 15.03.2019

Siste 3 år

5,54 %

Gj. snitt årlig avkastning

Risiko

Risikoprofil 5 / 7

ISIN
LU1204912619

Løpende kostnad
1,70%

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
250 NOK

Investeringsprofil

Fondet investerer hovedsaklig i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer i selskaper som har sin hovedaktivitet i Tyskland og notert på en offisiell børs eller tilsvarende anerkjent markedsplass. Investeringsstrategien er aktiv. Det betyr at vi prøver å finne de beste investeringene for å gi deg størst avkastning i forhold til risiko. Strategien innebærer at avkastningen kan være høyere eller lavere enn referanseindeksen.

Kategori Tyskland, Små-/ mellomstore selskaper

* Fondet har et variabelt kostnadselement i tillegg til de løpende kostnadene. For informasjon om dette, gå inn på "Mer om fondet" og åpne "Kiid" dokumentet.

Opplysningene på denne siden kommer fra Morningstar. SKAGEN kan ikke garantere for riktigheten av disse.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.