Hopp til hovedinnholdet

Aksjefond

Danske Invest SICAV - Emerging and Frontier Markets A NOK

Kurs

132,80 NOK

Pr dato 19.03.2019

Siste 3 år

9,20 %

Gj. snitt årlig avkastning

Risiko

Risikoprofil 5 / 7

ISIN
LU1204910753

Løpende kostnad
2,30%

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
250 NOK

Investeringsprofil

Fondet investerer hovedsaklig i selskaper som er hjemmehørende i eller som har sin hovedaktivitet i fremvoksende eller frontier markeder (definert av MSCI) og som er notert eller som omsettes på et regulert marked. Fondet investerer hovedsaklig i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer som f. eks. warrants og P-notes samt finansielle derivater. Fondet kan investere opp til 10% av fondets kapital i selskaper som er notert på Shanghai Hong Kong Stock Connect. Investeringsstrategien er aktiv. Investeringene vil bli gjort i henhold til forventet avkastning; sektorer, land og valutaer kan i den forbindelse over- eller undervektes.

Kategori Vekstmarkeder, Små/mellomstore

* Fondet har et variabelt kostnadselement i tillegg til de løpende kostnadene. For informasjon om dette, gå inn på "Mer om fondet" og åpne "Kiid" dokumentet.

Opplysningene på denne siden kommer fra Morningstar. SKAGEN kan ikke garantere for riktigheten av disse.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.