Hopp til hovedinnholdet

Aksjefond

Credit Suisse Global Value Equity Fund B

Kurs

118,48 NOK

Pr dato 18.03.2019

Siste 3 år

13,47 %

Gj. snitt årlig avkastning

Risiko

Risikoprofil 5 / 7

ISIN
LU0129338272

Løpende kostnad
2,09%

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
1 000 NOK

Investeringsprofil

The Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value pursues a "deep value" approach based on the classic Graham & Dodd discipline. To this end the fund invests in undervalued companies which are listed worldwide on regulated and accessible markets. The investment decisions are not made on the basis of a benchmark; nevertheless, investors can use the MSCI World Index as a long-term yardstick. The value approach can deliver above-average results over a long period because it disciplines investors not to pay too much for an investment.

Kategori Global, Fleksibel kapitalisering

* Fondet har et variabelt kostnadselement i tillegg til de løpende kostnadene. For informasjon om dette, gå inn på "Mer om fondet" og åpne "Kiid" dokumentet.

Opplysningene på denne siden kommer fra Morningstar. SKAGEN kan ikke garantere for riktigheten av disse.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.