Hopp til hovedinnholdet

Aksjefond

ChinaAMC China Opportunities Fund A

Kurs

201,22 NOK

Pr dato 18.03.2019

Siste 3 år

14,40 %

Gj. snitt årlig avkastning

Risiko

Risikoprofil 6 / 7

ISIN
LU0531876760

Løpende kostnad
2,11%

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
10 000 NOK

Investeringsprofil

The fund seeks to maximise capital growth primarily through investment in China related listed equity and equity related instruments of companies around the world, including but not limited to companies listed on stocks exchanges and/or with registered offices located in China and Hong Kong.

Kategori Kina

* Fondet har et variabelt kostnadselement i tillegg til de løpende kostnadene. For informasjon om dette, gå inn på "Mer om fondet" og åpne "Kiid" dokumentet.

Opplysningene på denne siden kommer fra Morningstar. SKAGEN kan ikke garantere for riktigheten av disse.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.