Hopp til hovedinnholdet

Aksjefond

Carnegie Rysslandsfond A

Kurs

62,70 NOK

Pr dato 21.03.2019

Siste 3 år

11,40 %

Gj. snitt årlig avkastning

Risiko

Risikoprofil 6 / 7

ISIN
SE0000429821

Løpende kostnad
2,55%

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
250 NOK

Investeringsprofil

Carnegie Rysslandsfond er et fokusert og aktivt forvaltet aksjefond som investerer i selskaper, først og fremst i Russland, men også i andre deler av tidligere Sovjetunionen. Fondet retter mye av søkelyset mot selskaper som utvinner olje- og gassressurser, samt selskaper innenfor mer konsumentnære bransjer som dagligvarer og e-handel. Mange russiske selskaper er såkalte verdiselskaper som deler ut store deler av gevinsten til aksjonærene, og Carnegie Rysslandsfond har investert i ca. 30 av disse.

Kategori Russland

* Fondet har et variabelt kostnadselement i tillegg til de løpende kostnadene. For informasjon om dette, gå inn på "Mer om fondet" og åpne "Kiid" dokumentet.

Opplysningene på denne siden kommer fra Morningstar. SKAGEN kan ikke garantere for riktigheten av disse.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.