Hopp til hovedinnholdet

Aksjefond

Carnegie Asia A

Kurs

218,92 NOK

Pr dato 22.03.2019

Siste 3 år

8,39 %

Gj. snitt årlig avkastning

Risiko

Risikoprofil 6 / 7

ISIN
SE0001172263

Løpende kostnad
1,97%

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
250 NOK

Investeringsprofil

Carnegie Asia er et fokusert og aktivt forvaltet aksjefond som investerer i asiatiske og ikke-asiatiske selskaper med hovedvirksomhet i Asia utenom Japan. Fondet retter mye av søkelyset mot selskaper innenfor bransjer som drar fordel av en ung og stadig mer velutdannet befolkning med stort forbruksbehov, for eksempel telekom- og eiendomsselskaper. Carnegie Asia består av ca. 30 selskaper.

Kategori Asia eks. Japan

* Fondet har et variabelt kostnadselement i tillegg til de løpende kostnadene. For informasjon om dette, gå inn på "Mer om fondet" og åpne "Kiid" dokumentet.

Opplysningene på denne siden kommer fra Morningstar. SKAGEN kan ikke garantere for riktigheten av disse.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.