Hopp til hovedinnholdet

Aksjefond

C WorldWide Stabile Aksjer

Kurs

2 049,80 NOK

Pr dato 18.03.2019

Siste 3 år

8,14 %

Gj. snitt årlig avkastning

Risiko

Risikoprofil 5 / 7

ISIN
NO0010035074

Løpende kostnad
1,60%

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
1 000 NOK

Investeringsprofil

C WorldWide Stabile Aksjer er et aksjefond med mulighet til å investere i alle de europeiske aksjemarkeder. Den overordnende investeringsmålsetting er å gi kundene en langsiktig stabil formuesvekst ved å aktivere en lav grad av risiko. Målrettet og grundig fundamentalanalyse av makroøkonomi, politiske forhold, demografi og bransjer danner basis for forvaltningen.

Kategori Globale, Store selskaper, Blanding

* Fondet har et variabelt kostnadselement i tillegg til de løpende kostnadene. For informasjon om dette, gå inn på "Mer om fondet" og åpne "Kiid" dokumentet.

Opplysningene på denne siden kommer fra Morningstar. SKAGEN kan ikke garantere for riktigheten av disse.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.