Hopp til hovedinnholdet

Aksjefond

C WorldWide Asia A

Kurs

2 214,40 NOK

Pr dato 18.03.2019

Siste 3 år

13,75 %

Gj. snitt årlig avkastning

Risiko

Risikoprofil 6 / 7

ISIN
NO0010676026

Løpende kostnad
1,60%

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
1 000 NOK

Investeringsprofil

Carnegie WorldWide Asias målsetting er å skape en langsiktig og stabil formuesvekst fra en portefølje bestående av selskaper som befinner seg i eller er eksponert mot det asisatiske markedet utenom Japan. Porteføljen består av 35-70 selskap, noe som muliggjør en høy grad av kjennskap til hver aksjeinvestering.

Kategori Asia eks. Japan

* Fondet har et variabelt kostnadselement i tillegg til de løpende kostnadene. For informasjon om dette, gå inn på "Mer om fondet" og åpne "Kiid" dokumentet.

Opplysningene på denne siden kommer fra Morningstar. SKAGEN kan ikke garantere for riktigheten av disse.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.